Tel. 040 - 230 69 20

Leefstijlinterventies

Interventie integraal in het zorgproces

“Het is voor heel veel mensen moeilijk om een veranderende leefstijl vast te houden”

Hoe kun je intensieve leefstijlinterventies inzetten, zodat deze leiden tot meer kwaliteit van leven en minder zorggebruik? Dat is waar het om draait in deze module.

Je leefstijl veranderen is moeilijk, heel moeilijk. De meeste mensen moeten als het ware zichzelf anders definiëren en programmeren. Op een andere manier leven. Deelname aan leefstijlprogramma’s kan helpen de omslag te maken. Het is dan wel belangrijk dat de patiënt, de zorgverlener en de omgeving een helder overzicht hebben van welke leefstijlinterventies er zijn, dat je als professional samen met de patiënt een passende keuze kunt maken én dat de je begeleiding daarop aansluit.

Manda van de Ven, huisarts bij huisartsenpraktijk van Kerkhoven en van de Ven, heeft al de nodige ervaring opgedaan met Persoonsgerichte Zorg en leefstijlinterventies. Ze omschrijft het als een uitdagende zoektocht die positieve ervaringen met zich mee brengt. “Het leefstijlprogramma hielp ons om breder te kijken naar onze praktijk. We moeten ook op een andere manier zorg leveren. Anders lopen we echt vast. Dat is een mooie uitdaging. We komen nu tot een individueel zorgplan en bieden vooral begeleiding en coaching. We krijgen daar hele goede reacties op terug. Mensen voelen zich geen patiënt meer. En: die positieve gedachte werkt door binnen de gezinnen van deze mensen.”

Lees hier het complete interview dat we met Manda van de Ven hadden en waarin ze ook een doorkijkje geeft naar de eHealth die ze toepast in haar praktijk.

Wat levert deze module je op?

Het grote voordeel van deze werkwijze is dat jouw patiënt zich gehoord voelt, doordat je écht naar hem of haar luistert. Zonder oordeel. Hierdoor ontstaat verbinding en vertrouwen en kom je sneller achter de behoefte van je patiënt en bijbehorende drijfveren voor gedragsverandering. Je helpt jouw patiënt zelf zijn doelen te stellen.

Aanbod van deze module

• Keer Diabetes2 Om
• CooL: Coaching op Leefstijl
Demedicaliseren bij DM2
• Supermarktrondleiding / zoutworkshop
• EHealth op maat via Minddistrict

Neem voor meer informatie contact op met je relatiemanager:

Anke van Hout: a.vanhout@pozob.nl / 06-46200138
Jolanda Cornelis: j.cornelis@pozob.nl / 06-52005967
Nathalie Gauthier: n.gauthier@pozob.nl / 06-10963764

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?