Tel. 040 - 230 69 20

Astma/COPD

Ongeveer 517.200 mensen met astma in de zorg(1)

In 2021 waren er naar schatting 517.200 personen met astma die voor deze klacht zorg hebben gehad van de huisarts of waarvan de huisarts wist dat de patiënt zorg ontving in de tweede lijn (zorgprevalentie)

Naar schatting 545.900 patiënten met COPD(1)

In 2021 hadden 545.900 mensen COPD(Chronic obstructive pulmonary disease (Chronische obstructieve longziekten)) 

Bij 10 tot 15 % van de rokers wordt de diagnose COPD gesteld.  

Ons doel is om mensen met Astma en COPD een maximale kwaliteit van leven te geven. Door het ontwikkelen van betere behandelmethoden en door begeleiding van de patiënten bij het veranderen van hun levensstijl. Dit vereist complete, goed afgestemde, persoonsgerichte zorg. De afspraken hierover liggen vast in het zorgprogramma Astma en in het zorgprogramma COPD.

Onderdelen zorgprogramma Astma

Het zorgprogramma bestaat uit een module en een leefstijlprogramma:

 1. Mensen met astma
  Deze module beschrijft het zorgproces voor mensen met astma (vanaf 16 jaar), welke zorgverleners bij de behandeling betrokken zijn, de wijze waarop de taken moeten worden uitgevoerd en de voorwaarden waaraan de zorgverleners moeten voldoen.
 2. Stoppen met roken
  Dit is een belangrijk begeleidingstraject waaraan, in afstemming met de patiënt, soms ook medicijnen aan te pas komen. In 2015 worden de medicijnen om te stoppen met roken volledig vergoed mits gedragsmatige ondersteuning door een zorgverlener ontvangen wordt (ze gaan echter wel van het eigen risico af). Mensen met astma kunnen benauwd raken van het inhaleren van sigarettenrook. Daarbij ontstaat een grote kans op de ontwikkeling van een tweede longaandoening: COPD. Daarom is het van groot belang om te stoppen met roken of om de omgeving te motiveren om te stoppen met roken.

Betrokken zorgverleningsteam Astma

Elk mens is uniek. Daarom wordt het zorgprogramma afgestemd op de specifieke behoeften van de patiënt. Zo ontstaat het persoonlijk zorgplan. Afhankelijk van de aandoening en de behandeling wordt het team rondom de astmapatiënt samengesteld uit twee of meer eerstelijns zorgprofessionals:

1 Nivel Zorgregistraties eerste lijn

Onderdelen zorgprogramma COPD

Het zorgprogramma bestaat uit een module en een leefstijlprogramma:

 1. Mensen met COPD
  Deze module beschrijft het zorgproces voor mensen met COPD, welke zorgverleners bij de behandeling betrokken zijn, de wijze waarop de taken moeten worden uitgevoerd en de voorwaarden waaraan de zorgverleners moeten voldoen. Het zorgproces in de huisartsenpraktijk maar ook een eventueel aangevraagd longfunctieonderzoek gaat niet van het eigen risico af
 2. Stoppen met roken
  Dit is een belangrijk begeleidingstraject waarbij, in afstemming met de patiënt, soms ook medicijnen aan te pas komen. Door te stoppen met roken kan de grootste gezondheidswinst behaald worden. Sinds 2015 worden de medicijnen om te stoppen met roken volledig vergoed mits gedragsmatige ondersteuning door een zorgverlener ontvangen wordt (deze gaan al een aantal jaren niet van het eigen risico af )

Betrokken zorgverleningsteam COPD

Elk mens is uniek. Daarom wordt het zorgprogramma afgestemd op de persoonsgerichte behoeften van de patiënt. Zo ontstaat het persoonlijk zorgplan. Afhankelijk van de aandoening en de behandeling wordt het team rondom de COPDpatiënt samengesteld uit twee of meer eerstelijns zorgprofessionals:

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?