Tel. 040 - 230 69 20

Eerstelijn Plus

Met het project Eerstelijn Plus hebben specialisten uit  één van de drie regionale ziekenhuizen (Catharina Ziekenhuis, St. Anna Ziekenhuis en Maxima Medisch Centrum) een actieve rol binnen de huisartspraktijk. De patiënt hoeft voor bepaalde afspraken niet meer naar de specialist.

Specialistische consultatie vindt plaats bij de huisarts (in de eerste lijn). Dit kan op verschillende manieren:

Fysieke consultatie

De patiënt gaat 1 of 2 keer langs bij de specialist of kaderarts en de huisarts ontvangt het advies terug via het KetenInformatieSysteem (KIS/Care2U).
De patiënt blijft onder behandeling van de huisarts. Er is geen sprake van een echte verwijzing.

Digitale consultatie

Bij een digitaal consult wordt via het KIS (Care2U) een vraag gesteld aan de internist, longarts of kaderarts. Het advies of antwoord op de vraag ontvangt de huisarts terug via Care2U.

De huisarts maakt op basis van eigen inzicht en ervaring de keuze voor het aanvragen van een digitaal of fysiek consult.  Dit gebeurt in overleg met de praktijkondersteuner.

Welke voordelen heeft dit voor de patiënt?

  • Dicht bij huis
  • De patiënt kan snel terecht bij de huisarts
  • Naast de huisarts is er een deskundige praktijkondersteuner die ruim de tijd heeft voor de patiënt
  • Het eigen risico wordt niet aangesproken
  • De specialist blijft beschikbaar voor advies

Meer informatie?

Neem dan contact met ons op via info@pozob.nl of tel. 040-2306920.
Of bekijk onze patiëntenfolder.

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?