Tel. 040 - 230 69 20

Atriumfibrileren

Wat is het precies?

Bij atriumfibrilleren klopt het hart onregelmatig en meestal ook sneller dan normaal. Het komt vooral voor bij oudere mensen.
Met het project atriumfibrilleren wil PoZoB samen met de cardiologen van de vier grote ziekenhuizen (regio Zuidoost Brabant) de zorg voor mensen met atriumfibrilleren verbeteren.
Dit doen we vanuit het Nederlands Hartnetwerk Zuidoost Brabant (NHN) waar PoZoB samen met de zorggroep DOH, SGE en ELAN en de vier ziekenhuizen deel vanuit maakt.

Zo willen we:

  • Samen werken aan de hoogst haalbare kwaliteit van zorg tegen de laagste kosten (vanuit het principe van Value Based Healthcare)
  • Huisartsen en specialisten in het ziekenhuis willen gezamenlijk de zorg slim organiseren voor de patiënt. Op de plek waar dat het beste kan, zonder onnodige kosten. Dit betekent dat huisartsen en specialisten meer en intensiever gaan samenwerken.
  • Dit moet leiden tot gezamenlijke ‘zorgpaden’ en een Regionale Transmurale Afspraak (RTA).

Waarom is dit noodzakelijk?

In onze regio hebben 7000 tot 14000 mensen atriumfibrilleren, vaak zonder dat ze het zelf weten. Het consequent voelen van het hartslagritme via de pols gebeurt nog onvoldoende en niet altijd juist in de huisartsenpraktijk. Zo wordt atriumfibrilleren nog niet altijd opgespoord. Als de zorgprofessionals dat beter doen, kunnen we volgens de huidige cijfers jaarlijks in onze regio zeker vijftig beroertes voorkomen. Een beroerte is een verzamelnaam voor TIA, herseninfarct en hersenbloeding. De oorzaak is een afsluiting van een bloedvat (bij een TIA of een herseninfarct) of een bloeding (bij een hersenbloeding) in de hersenen.  Door een versneld hartslagritme kan een bloedprop losraken en naar de hersenen schieten. Vroegtijdig inzicht in de hartslag, kan dit voorkomen.

Wat doen we en welke rol speelt PoZoB?

De MyDiagnostick stick helpt ons dit inzicht te krijgen. PoZoB zorgt daarom voor de implementatie van 60  MyDiagnosticks bij onze huisartsenpraktijken. De andere zorggroepen in deze regio verdelen ook nog eens 60 sticks.

De praktijken krijgen de stick in bruikleen. De stick meet uiterst precies de hartslag en beoordeelt het hartritme. Dit gebeurt als de patiënt de stick een minuut lang vasthoudt. Zo kan vroegtijdig atriumfibrilleren worden ontdekt. Patiënten van 65 jaar of ouder krijgen bij een bezoek aan de huisarts de stick in handen. Het betreft 145.000 patiënten die al bij de praktijkondersteuner of huisarts onder controle zijn binnen de zorgprogramma’s CVZ, VVR en Diabetes Mellitus type 2.

De uitkomsten van de MyDiagnostick en een ECG worden door de praktijk doorgestuurd naar Diagnostiek voor U waar, twee aan de pilot verbonden, cardiologen de gegevens analyseren. Indien er inderdaad atriumfibrilleren bestaat, krijgt de huisarts van de cardioloog een advies over de behandeling. Vaak kan de patiënt onder controle van de huisarts blijven. Indien nodig wordt de patiënt verwezen naar een cardioloog in een van de vier ziekenhuizen in deze regio.

Naast het opsporen van atriumfibrilleren screenen de huisartsen en cardiologen ook alle patiënten die bekend zijn met atriumfibrilleren op hun antistolling medicatie. Want ook daarmee wordt  de kans op een beroerte verkleind.

Waar willen we over 2 jaar staan?

Over 5 jaar willen we kunnen laten zien hoe het met de zorg voor atriumfibrilleren is gesteld en wat er structureel nodig is om de beste kwaliteit van zorg te waarborgen. Als de pilot onder 90 praktijken slaagt, wordt de stick bij alle ruim vierhonderd regionale praktijken toegevoegd aan het standaard-assortiment. Daarmee zou deze regio de eerste zijn in Nederland met een honderd procent dekking.

 

 

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?