Tel. 040 - 230 69 20

Hartrevalidatie en CVRM

Wat is het precies?

Met het project Hartrevalidatie en CVRM willen we samen met revalidatiecentrum FLOW van het Maxima Medisch Centrum een zorgpad ontwikkelen waardoor de patiënt kan werken aan revalidatie en risicomanagement op de plaats waar hij dat wil en kan: in de eigen omgeving of in het ziekenhuis.

Waarom is het noodzakelijk?

Revalidatie en herstel van patiënten na een cardiovasculaire aandoening verloopt op dit moment (2018) heel divers.

• Nog maar weinig patiënten (? 30%) maken gebruik van hartrevalidatie na een hartstilstand of hartaanval. 70% doet niets aan revalidatie.
• Na afloop van hartrevalidatie is vooral het ziekenhuis (de cardioloog) betrokken. Betrokkenheid van de huisartsenpraktijk voor het borgen van de continuïteit van het individueel zorgplan en CVRM-zorg is minimaal.
• Slechts een aantal patiënten wordt terug verwezen naar de huisarts, in sommige gevallen pas na vele jaren.
• Bij gedeelde zorg tussen specialist en huisarts (shared care) ontbreekt het vaak aan goede communicatie bij verandering van beleid. Ook worden gegevens van de huisarts over de historie van de behandeling vaak niet gedeeld met de cardioloog.

Wat is onze rol?

PoZoB is samen met FLOW (het revalidatiecentrum van het Maxima Medisch Centrum) de initiatiefnemer van dit project.

Waar staan we op dit moment?

We testen het ontwikkelde zorgpad, brengen alle betrokkenen in stelling en zorgen voor de nodige ICT en communicatie ondersteuning. Nog dit jaar zullen de eerste patiënten revalideren in de eerstelijn, en na 3 maanden revalidatie onder toezicht van het ziekenhuis, naadloos worden overgedragen aan de huisartsenpraktijk en (terug) instromen in het zorgprogramma CVRM.

Waar willen we over 5 jaar staan?

We werken toe naar gezamenlijke zorg (shared care) en één zorgplan voor de patiënt.
We willen dat de patiënt geholpen en behandeld wordt op de plaats waar hij dat wil en kan. De shared care die we voor ogen hebben, sluit direct aan op de drie maanden hartrevalidatie. En patiënten die niet kiezen voor hartrevalidatie willen we na hun event snel in de huisartsenpraktijk kunnen ondersteunen met risicomanagement en behandeling. We streven naar een nieuw zorgpad dat als blauwdruk dient voor andere zorgaanbieders in de regio.

Met wie werken we samen?

We werken nauw samen met het Nederlands HartNetwerk waarin naast de regionale zorggroepen ook de cardiologen van het MMC, Catharina-, Elkerliek- en St. Anna ziekenhuis zitting hebben. Daarnaast betrekken we de behandelaars in de eerste- en tweede lijn. Met diëtisten, fysiotherapeuten, psychologen en Sinefuma willen we behandelingen zoveel mogelijk uniformeren.

Meer informatie?

Heb je vragen of wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met projectmanager Ingrid Andela, i.andela@pozob.nl.

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?