Tel. 040 - 230 69 20

Afgeronde projecten

KOMPLEET; gaat over het verbeteren van de kwaliteit van leven en het welzijn van kwetsbare ouderen. Het doel is het opzetten van een regionale, multidisciplinaire zorgketen rondom ouderen. Dit netwerk met vele zorgaanbieders biedt kwetsbare ouderen integrale zorg. Zo kunnen ze zo lang mogelijk in optimale gezondheid in hun voorkeursomgeving blijven wonen.

DiaDDZoB; staat voor Diabetes, Depressie, Type D persoonlijkheid, Zuidoost-Brabant. Het doel is om te ontdekken hoe vaak emotionele problemen voorkomen bij type 2 diabetespatiënten en welke nadelige effecten deze op hun gezondheid hebben. Naast patiënten met een depressie kijken we ook naar patiënten met Type D-persoonlijkheid; mensen die veel negatieve emoties ervaren, maar deze niet uiten uit angst voor afwijzing door anderen.

DiMaCoDeA; richtte zich op diabetes-, astma- en COPD-patiënten ouder dan 18 jaar, die verhoogd scoorden bij een angst- en/of depressietest en hiervoor nog geen behandeling kregen.

Chello; het doel van het project is om het percentage patiënten met verborgen hartfalen in de eerstelijns zorg te inventariseren. De doelgroep bestaat uit patiënten van 60 tot 85 jaar die een hoge bloeddruk hebben en daarvoor medicijnen slikken. De patiënten staan niet bij een cardioloog onder behandeling, hebben geen diagnose hartfalen, dementeren niet en moeten zelf naar de huisartsenpraktijk kunnen komen.

Diafyzob; het doel van Diafyzob was het vaststellen van de haalbaarheid en doeltreffendheid van een beweegprogramma voor mensen met diabetes op basis van ESE (Exercise Self-Efficacy). ESE is de mate waarin patiënten zichzelf in staat achten om voldoende te bewegen. Diafyzob richtte zich op patiënten tot 80 jaar, die onder de bewegingsnorm scoren en overgewicht hebben.

CommonWell INLIVE; is een project rondom geïntegreerde zorg op afstand, gericht op patiënten tussen 65 en 85 jaar met diagnose hartfalen. Patiënten meten thuis dagelijks hun gewicht en bloeddruk en sturen deze digitaal aan de casemanager. Deze beantwoordt ook medische en sociale vragen. Het doel is het vaststellen van de effectiviteit van telezorg, het opdoen van ervaring met telehealth-technieken en het voorkomen van erger hartfalen bij ouderen.

Multifactorial aspects of fracture risk in primary care; (Opsporing risico’s op wervelfracturen in eerstelijns zorg)
De mate van botdichtheid en de aanwezigheid van een wervelfractuur bij vrouwen verhogen het risico op een nieuwe fractuur. Ook depressie is van invloed op de inschatting van het fractuurrisico. Vooral voor vrouwen die níet aan osteoporose lijden, is het van groot belang dat de eerstelijns zorg meer aandacht geeft aan het opsporen van wervelfracturen. Vrouwen mét osteoporose zijn hiervoor al onder behandeling.

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?