Tel. 040 - 230 69 20

Samen Verder!

Wat is het precies?

Samen met Apanta, DOH, GGzE, Novadic-Kentron, PoZoB, PsyZorg en SGE hebben we eind 2019 de handen ineen geslagen in een regionaal programma GGZ met als titel ‘Samen Verder!’.

Op 5 december hebben alle betrokken partijen de samenwerkingsovereenkomst getekend. Het startsein om flinke stappen te gaan maken!

“Deze overeenkomst is voor ons een hele belangrijke eerste concrete stap om gezamenlijk en integraal aan de slag te gaan met onze gezamenlijke ambitie en te behalen doelstellingen”.

Waarom is dit noodzakelijk?

De ambitie van deze samenwerking is tweeledig. Ten eerste dat iedere persoon met een GGZ zorgvraag de juiste zorg op de juiste plaats ontvangt. Ten tweede om ervoor te zorgen dat wachtlijsten tot het verleden gaan behoren.

Waar staan we nu?

In april 2022 hebben de eerste conclusies kunnen trekken uit het regiobeeld: Een regiobeeld waarin op basis van data over populatiekenmerken, gezondheid en welzijn in beeld is gebracht hoe het staat met de gezondheidssituatie van kinderen en jeugd, volwassenen met GGZ-problematiek en (kwetsbare) ouderen (65+) in de regio Eindhoven e.o. Samen met deze uitkomsten is voor deze doelgroepen ook gekeken naar de arbeidsmarksituatie, zorgkosten (WMO, ZVW, WLZ) en kwaliteit van zorg.

Waar willen we over 5 jaar staan?

De komende jaren staat in het teken van een gedeelde visie op zorginhoud en processen. En om te komen tot oplossingen en implementatie hiervan. Het programma is opgebouwd uit verschillende pilots. Vanuit de bestaande pilots wordt er bekeken wat er nog meer nodig is om de doelstellingen te behalen.

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?