Tel. 040 - 230 69 20

Veelgestelde vragen

Wat is PoZoB?

Zorggroep PoZoB is een samenwerkingsverband in Zuidoost Brabant en Noord-Limburg waar zo’n 140 huisartsenpraktijken bij zijn aangesloten. Ook uw huisarts is aangesloten bij PoZoB. Namens deze huisartsen voert PoZoB verschillende activiteiten uit om de huisartsenzorg in de regio te organiseren en te verbeteren. Dat doen we samen met onze praktijkondersteuners en andere zorgverleners binnen de regio, zoals paramedici (diëtisten, podotherapeuten, fysiotherapeuten en pedicures), psychologen, apothekers, wijkverpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, ziekenhuizen, gemeenten en partners in het sociale domein.

Hoe kan het dat ik een bedrag van PoZoB op mijn zorgoverzicht van mijn zorgverzekeraar zie staan?

Huisartsen declareren kosten voor hun patiënten bij de zorgverzekeraars. In het kader van transparantie in de zorg is afgesproken om alle declaraties die gedaan worden bij de zorgverzekeraar op het zorgoverzicht te vermelden. Een aantal zorgverzekeraars maakt melding van de kosten die wij als zorggroep namens de huisartsen declareren. Het is voor u als patiënt wellicht niet altijd duidelijk waarom een zorggroep als PoZoB kosten in rekening brengt. Hieronder leggen wij dit uit.

Zorggroep PoZoB is een samenwerkingsverband in Zuidoost Brabant en Noord-Limburg waar zo’n 140 huisartsenpraktijken bij zijn aangesloten. Ook uw huisarts is aangesloten bij PoZoB. Namens deze huisartsen voert PoZoB verschillende activiteiten uit om de huisartsenzorg in de regio te organiseren en te verbeteren. Dat doen we samen met onze praktijkondersteuners en andere zorgverleners binnen de regio, zoals paramedici (diëtisten, podotherapeuten, fysiotherapeuten en pedicures), psychologen, apothekers, wijkverpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, ziekenhuizen, gemeenten en partners in het sociale domein.

Gaan deze kosten van mijn eigen risico af?

Nee, u betaalt zelf niets voor de kosten die PoZoB volgens afspraken met de zorgverzekeraar declareert. Ze worden volledig vergoed uit de basisverzekering en daar geldt geen eigen risico voor (met uitzondering van medicatie).

Wat voor kosten vind ik in het zorgoverzicht van mijn zorgverzekeraar?

De volgende declaraties kunt u vinden in het declaratie/zorgoverzicht van uw zorgverzekeraar:

  1. Algemene PoZoB declaraties voor alle patiënten van PoZoB huisartsen:

De ondersteuning en organisatie van de huisartsenzorg in de regio brengt kosten met zich mee. Denk hierbij aan het bevorderen van de samenwerking in de regio tussen alle zorgaanbieders, digitalisering van de huisartsenzorg, enzovoorts. Met de zorgverzekeraars zijn vaste afspraken gemaakt over de vergoeding van deze kosten. Volgens deze afspraken worden over alle ingeschreven patiënten bij een huisartsenpraktijk deze kosten verdeeld en dus ook gedeclareerd. Ook als u als patiënt niet naar de huisarts bent gegaan of geen gebruik maakt van een zorgprogramma via de huisarts of zorggroep.

 

  1. Declaraties van het zorgprogramma waar u aan deelneemt:

We hebben als zorggroep met de verzekeraars in deze regio een gemiddeld bedrag per patiënt per kwartaal afgesproken. Dit bedrag dekt de meeste zorg die een patiënt met uw aandoening nodig heeft. De ene patiënt heeft uiteraard meer zorg nodig dan de ander, maar wij gaan uit van het gemiddelde om de declaraties voor alle partijen zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. Het bedrag wordt daarom elk kwartaal gedeclareerd. Het tarief bestaat uit:

  • De zorg in de huisartsenpraktijk door huisarts, praktijkondersteuner en assistente
  • Zorg geleverd door andere zorgverleners binnen de keten waar (contract)afspraken mee zijn gemaakt, zoals een diëtiste
  • Bepaalde onderzoeken zoals een oogfoto, blaastest of hartfilmpje
  • Scholingen zorgverleners
  • Organisatie zorgprogramma’s

 

  1. Consulten GGZ praktijkondersteuner

Als u de GGZ praktijkondersteuner van uw huisarts bezoekt, wordt dit door PoZoB gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

 

Wat als ik nog meer vragen heb over declaraties/vergoedingen van PoZoB?

Heeft u nog vragen over de financiering van de zorg door uw zorgverzekeraar, kunt u deze vraag het beste stellen aan uw zorgverzekeraar.

Heeft u nog vragen voor PoZoB, dan mag u uw vragen mailen naar: info@pozob.nl

 

 

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?