Tel. 040 - 230 69 20

Veelgestelde vragen

Ik ben dit jaar weinig bij mijn huisarts geweest. Hoe kan het dat ik 4 keer een bedrag van PoZoB op mijn rekening zie staan?

Hoe zit dat met mijn zorgnota?

Hoe kan het dat ik een bedrag van PoZoB op mijn zorgoverzicht zie staan?
Huisartsen declareren kosten voor hun patiënten bij de zorgverzekeraars. In het kader van transparantie in de zorg is afgesproken om alle declaraties die gedaan worden bij de zorgverzekeraar op het zorgoverzicht te vermelden. Een aantal zorgverzekeraars maakt melding van de kosten die wij als zorggroep namens de huisartsen declareren. Het is voor u als patiënt wellicht niet altijd duidelijk waarom een zorggroep als PoZoB kosten in rekening brengt. Hieronder leggen wij dit uit.

Wie of wat is PoZoB en hoe zit dat met mijn zorgnota?
Zorggroep PoZoB is een samenwerkingsverband in Zuidoost Brabant en Noord-Limburg waar zo’n 160 huisartsenpraktijken bij zijn aangesloten. Ook uw huisarts is aangesloten bij PoZoB. Namens deze huisartsen voert PoZoB verschillende activiteiten uit om de huisartsenzorg te organiseren en te verbeteren. Dat doen we samen met onze praktijkondersteuners en andere zorgverleners.

De ondersteuning van de huisartsenzorg brengt kosten met zich mee. Met de zorgverzekeraars zijn vaste afspraken gemaakt over de betaling van deze kosten. Er is afgesproken dat voor alle patiënten van een huisartspraktijk per periode een gemiddeld bedrag aan kosten in rekening wordt gebracht. Dit bedrag staat los van de leeftijd en of er van de zorg gebruik is gemaakt. Deze kosten vallen buiten het eigen risico.

Hebt u als patiënt een specifieke aandoening en valt u binnen een zorgprogramma?
PoZoB is als zorggroep tevens verantwoordelijk voor de zorg voor mensen met een chronische, psychische of ouderdomsaandoening. De bezoeken aan de huisarts of andere zorgverleners maken onderdeel uit van zo’n programma. Ook hiervoor worden kosten gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Het maakt daarbij niet uit of u gedurende het jaar zes bezoeken van ieder 30 minuten heeft gehad of één bezoek van 10 minuten, het kwartaalbedrag op uw nota blijft hetzelfde. Ook over dit bedrag is met de zorgverzekeraar afgesproken dat het gebaseerd is op de gemiddelde zorg en eens per kwartaal bij de zorgverzekeraar gedeclareerd wordt. Ook dit bedrag wordt vergoed en valt ook buiten uw eigen risico. Meer informatie vindt u in dit filmpje: https://youtu.be/Ipx93Am4rJk

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?