Tel. 040 - 230 69 20

Leden in beeld

  

Van links naar rechts en van boven naar beneden:

Johanneke van Empel (voorzitter)

 • Theoloog / geestelijk voorzitter
 • Als ervaringsdeskundige actief voor het Longfonds (bestuur), gespreksgroep longpatiënten
 • Ervaring met rouw/verlies/ethiek en zingeving bij zorginstellingen en onderwijs

Als voorzitter van de cliëntenraad wil ik graag mijn aandacht richten op de kwaliteit van de zorg. Zorg die op maat wordt gegeven
en altijd de “hele mens” (context) voor ogen houdt.

Willem van Beerendonk (secretaris)

 • Oud journalist / ondernemer bedrijfscommunicatie en marketing
 • Ervaringsdeskundige diabetes

Ik vind het goed als mensen met ervaring op enig niveau in andere sectoren dan de gezondheidszorg bij PoZoB mee naar binnen kijken
in het belang van PoZoB. Zo kunnen we bewonderen, maar ons ook verwonderen over wat er speelt en hoe men daarmee omgaat.

Joop Kerssen

 • Bestuurslid van de Diabetes Vereniging Nederland

Natuurkundige en internationaal manager bij Philips. Inmiddels bestuurslid van de Diabetesvereniging Nederland. Ik vind het belangrijk
om op de hoogte te blijven van wat er speelt op het gebied van (chronische) zorg. Via mijn deelname in de cliëntenraad van PoZoB wil ik de
belangen van alle patiënten van PoZoB behartigen, in het bijzonder die van de diabetici.

Thijs Kappen

 • Eervaringsdeskundige in de GGZ en extramurale zorg
 • Oud-docent en gespecialiseerd in onder meer fysiotherapie, psychotherapie en sociale pedagogie
 • Daarnaast ICT en managementkennis met name in de gezondheids- en non-profitsector

Ik blijf graag op de hoogte van ontwikkelingen op zorggebied. Mijn netwerk is groot, vooral op het gebied van zorg en onderwijs.
Daarmee hoop ik PoZoB en patienten van dienst te kunnen zijn.

Antoinette Henselmans

 • Dertig jaar ervaring in het onderwijs en als remedial teacher
 • Zeven jaar ervaringswijsheid bij de GGZ

Ik wil de cliëntenraad verrijken door goede vragen en feedback vanuit mijn eigen kennis en ervaring. Ik vind het belangrijk heldere doelen
vast te stellen en deze na te komen. Ik verwacht een goede toevoeging te zijn vanwege mijn ervaring in de GGZ.

 

Blog

Onze directeur Niels maakt je graag deelgenoot van zijn ervaringen met de zorg.

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?