Tel. 040 - 230 69 20

Leden in beeld

 Johanneke van Empel (voorzitter)

Theoloog / geestelijk verzorger
Als ervaringsdeskundige actief voor het Longfonds (bestuur), gespreksgroep longpatiënten
Ervaring met rouw/verlies/ethiek en zingeving bij zorginstellingen en onderwijs

Als voorzitter van de cliëntenraad wil ik graag mijn aandacht richten op de kwaliteit van de zorg.
Zorg die op maat wordt gegeven  en altijd de “hele mens” (context) voor ogen houdt.

Willem van Beerendonk (secretaris)

Oud journalist / ondernemer bedrijfscommunicatie en marketing
Ervaringsdeskundige diabetes

Ik vind het goed als mensen met ervaring op enig niveau in andere sectoren dan de gezondheidszorg bij PoZoB mee naar binnen kijken in het belang van PoZoB. Zo kunnen we bewonderen, maar ons ook verwonderen over wat er speelt en hoe men daarmee omgaat.

 Joop Kerssen

Bestuurslid van de Diabetes Vereniging Nederland.
Natuurkundige en loopbaan als internationaal manager bij Philips.
Inmiddels bestuurder van de Diabetesvereniging Nederland (regio Oost-Brabant).
Ervaringsdeskundige diabetes.

Ik vind het belangrijk  om op de hoogte te blijven van wat er speelt op het gebied van (chronische) zorg. Via mijn deelname in de cliëntenraad van PoZoB wil ik de belangen van alle patiënten van PoZoB behartigen, in het bijzonder die van de diabetici.

Antoinette Henselmans

Dertig jaar ervaring in het onderwijs en als remedial teacher
Zeven jaar ervaringswijsheid bij de GGZ

Ik wil de cliëntenraad verrijken door goede vragen en feedback vanuit mijn eigen kennis en ervaring. Ik vind het belangrijk heldere doelen vast te stellen en deze na te komen. Ik verwacht een goede toevoeging te zijn vanwege mijn ervaring in de GGZ.

 

 

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?