Tel. 040 - 230 69 20

Klachtenbehandeling


– Klachtenregeling PoZoB

Bent u niet tevreden over onze werkwijze of hebt u een klacht over een bij PoZoB aangesloten zorgverlener? We raden u aan uw klacht eerst met de zorgverlener zelf  te bespreken. Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht of wilt u uw klacht direct voorleggen aan PoZoB? Neemt u dan contact op met de coördinator klachten en incidenten:

 • Telefoon: 040 – 23 06 920
 • E-mail: klachtenpunt@pozob.nl
 • Bereikbaar  van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

Procedure klachtenafhandeling PoZoB

 • De klachtencoördinator neemt binnen een week contact met u op om de klacht te bespreken.
 • Wanneer uw ontevredenheid een aangesloten zorgaanbieder betreft, zal de klachtencoördinator met u bespreken of uw klacht naar hen kan worden overgedragen.
 • Als uw klacht door PoZoB in behandeling genomen wordt, dan zal de klachtencoördinator uw ontevredenheid verder onderzoeken en daarbij tot bemiddeling komen.
 • PoZoB streeft er naar de klachten binnen zes weken af te ronden. Als het nodig is kan deze termijn nog met vier weken verlengd worden. Hierover zult u geïnformeerd worden.
 • Als u niet tevreden bent over de afhandeling dan is het altijd mogelijk om een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg.

Klik hier voor de uitgebreide klachtenregeling PoZoB.


– Klachtenregeling Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg

PoZoB is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. SKGE behandelt klachten over huisartsen en praktijkondersteuners in Zeeland, Limburg, Noord-Brabant en een deel van Utrecht en Gelderland.
U kunt hier uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Mocht u het niet eens zijn met het oordeel dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie.
Heeft u vragen of wilt u een klacht indienen? Kijk op op hun website of bel SKGE:

 • Telefoon: 088- 0229100
 • E-mail: info@skge.nl
 • Bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?