Tel. 040 - 230 69 20

Werkgeverschap

Als huisarts stuur je de praktijkondersteuner dagelijks aan. Je bent ook verantwoordelijk voor de verleende zorg. Je bent echter níet de formele werkgever. Dat zijn wij.
Wij lossen bezettingsproblemen bij langere afwezigheid op, zoals bij:

  • zwangerschap of langdurige ziekte
    Er is sprake van langdurige ziekte bij een verzuim vanaf 2 aangesloten weken. In dit geval zorgen wij voor geschikte vervanging van uw praktijkondersteuner.
  • langdurig verlof, anders dan regulier vakantieverlof
    Neemt jouw praktijkondersteuner verlof, anders dan regulier vakantieverlof, voor een periode van meer dan 3 aaneengesloten weken? Dan komen wij met een passende oplossing.
  • opzegging van het dienstverband
    Als jouw praktijkondersteuner haar/zijn contract opzegt, regelen wij snel een nieuwe of vervangende praktijkondersteuner die het werk direct na uitdiensttreding kan overnemen.

Starten met praktijkondersteuning

Heb je interesse in praktijkondersteuning? Bel 040 – 230 69 20 of mail info@pozob.nl. Wij informeren je graag over een lidmaatschap van PoZoB.

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?