Tel. 040 - 230 69 20

Uitgelicht

Samenwerken in de zorg rondom GGZ

10 december 2019

Apanta, DOH, GGzE, Novadic-Kentron, PoZoB, PsyZorg en SGE slaan de handen ineen in een regionaal programma GGZ met als titel ‘Samen Verder!’. De ambitie van deze samenwerking is tweeledig. Ten eerste dat iedere persoon met een GGZ zorgvraag de juiste zorg op de juiste plaats ontvangt. Ten tweede om ervoor te zorgen dat wachtlijsten tot het verleden gaan behoren. Gemeente Veldhoven ondersteunt het initiatief met het ondertekenen van een adhesieverklaring. Op 5 december hebben alle betrokken partijen de samenwerkingsovereenkomst getekend. Het startsein om flinke stappen te gaan maken! “Deze overeenkomst is voor ons een hele belangrijke eerste concrete stap om […]

Gezamenlijke aanpak voor groeiend aantal longpatiënten in Helmond en De Peel

22 november 2019

Longnetwerk zet belangrijke stappen voor astma/COPD-patiënten Hoe kunnen we goede longzorg behouden en zelfs verbeteren in de regio Helmond en De Peel met een snelgroeiende groep astma/COPD-patiënten? Op dit moment zijn er ongeveer 5000 mensen met COPD en bijna 9000 mensen met astma in deze regio. De schatting is dat dat er over 5 jaar zo’n 20 procent méér zijn. Longartsen, huisartsen aangesloten bij PoZoB, apothekers en verpleegkundigen gaan samen deze uitdaging aan in het Longnetwerk Helmond en De Peel. ‘Het is inmiddels duidelijk dat we de zorg met de huidige aanpak niet gaan redden als professionals. Het is een […]

Karin Scheele benoemd tot medisch bestuurder PoZoB

1 oktober 2019

Karin Scheele is op 26 september 2019 tijdens de algemene ledenvergadering benoemd tot medisch bestuurder van zorggroep PoZoB. Vanaf 1 december neemt zij de taken over van haar voorganger Arnold Romeijnders die afscheid neemt als medisch bestuurder. Partijen verbinden Karin zal zich samen met algemeen bestuurder Monique Nollen focussen op de medisch-inhoudelijke en proactieve doorontwikkeling van de transmurale samenwerking en innovatieve zorgprogramma’s van PoZoB. Daarnaast heeft Karin extra aandacht voor de vakinhoudelijke en praktische praktijkondersteuning om zo ontzorging van huisartsen te realiseren. Ze werkt daarbij altijd vanuit de overtuiging dat verbinding met alle partijen de zorg voor patiënten ten goede […]

Lof inspectie voor ouderenzorg in Best

1 augustus 2019

BEST – De zorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen met lichamelijke of mentale klachten in de gemeente Best is goed georganiseerd. Huisartsen, praktijkondersteuners en wijkverpleging werken goed samen en zetten de oudere centraal. De ouderen en hun mantelzorgers voelen zich gehoord en vinden dat zij zelf de regie over hun leven in handen hebben. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een groot onderzoek dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de afgelopen maanden heeft uitgevoerd in Best. Inspecteurs voerden tientallen gesprekken met alle betrokkenen: ouderen, hun mantelzorgers, de dertien huisartsen van Best en de vier thuiszorgorganisaties die in de gemeente actief […]

En morgen gezond weer op!

27 juni 2019

  Bron: Veldhovens Weekblad – 19 juni 2019

Zorgsubstitutie door consultatie kaderhuisarts bewegingsapparaat

27 juni 2019

Huisartsen zien dagelijks patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat op hun spreekuur. Deze patiënten verwijzen ze voor diagnostiek of behandeling vaak naar de orthopeed. Het merendeel van deze patiënten hoeft niet te worden geopereerd. Het verplaatsen van deze zorg (substitutie) naar de kaderhuisarts bewegingsapparaat kan in dergelijke gevallen onnodige verwijzing voorkomen en de zorgkosten verlagen. Zo komt de juiste zorg op de juiste plaats terecht. Lees het hele artikel aan de hand van Ramon Ottenheijm, onze kaderhuisarts Ad de Boer, Jan-Waling Huisman en Walter Reichert dat verscheen in Huisarts & Wetenschap, juli 2019. Zorgsubstitutie door consultatie kaderhuisarts bewegingsapparaat  

Monique Nollen benoemd tot algemeen bestuurder PoZoB

25 juni 2019

Monique Nollen-Vermeulen is op 12 juni 2019 tijdens de algemene ledenvergadering benoemd tot algemeen bestuurder van PoZoB. Vanaf 7 januari nam zij als interim bestuurder de taken over van de in december 2018 overleden algemeen bestuurder Niels van Elderen. Monique zal in haar functie focussen op het verder ontwikkelen en implementeren van de transmurale en persoonsgerichte zorg op basis van de uitgezette koers in onze meerjarenstrategie. In onze rubriek  ‘medewerker in beeld’, lees je meer over Monique.

Cliëntenraad PoZoB zoekt nieuw lid

16 mei 2019

Arts en apotheker vinden elkaar in PerfectSamen

21 maart 2019

Een hogere kwaliteit van de farmaceutische zorg, betere afspraken met de zorgverzekeraar en een reële vergoeding voor medicatiebeoordelingen. Zomaar enkele resultaten van het PerfectSamen-initiatief, een samenwerkingsverband tussen apothekers en huisartsen in Zuidoost-Brabant. “Zelfs bij VWS zijn ze aangenaam verrast.” Het volledige artikel lezen? Open dan onderstaande link: Arts en Apotheker vinden elkaar in PerfectSamen_PharmWeekblad_15032019 Bron: Pharmaceutisch Weekblad, 15 maart 2019  

In de media: Betere diabeteszorg, minder amputaties

14 maart 2019

Terwijl landelijk het aantal amputaties bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) tussen 2014 en 2017 is gestegen met 51,3%, was dat in Zuidoost-Brabant slechts 1,3%. Het is een van de opmerkelijke uitkomsten van het verbeterproject Voetzorg binnen het zorgprogramma diabetes type 2 in Zuidoost-Brabant. Het volledige artikel lees je hier: Betere Diabeteszorg minder amputaties_artikel RTA in Eerstelijnsmaart2019 Bron: De Eerstelijns, maart 2019

Blijf op de hoogte

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?