Tel. 040 - 230 69 20

Administratieve ondersteuning

PoZoB is een dienstverlenende zorggroep zonder winstoogmerk. Ons enige doel is zorgverbetering. Wij brengen huisartsen daarom geen commerciële uurtarieven in rekening. Door administratieve werkzaamheden van u over te nemen ondersteunen en ontzorgen wij u ook op financieel gebied.

 • maandelijkse factuur van PoZoB aan de huisarts
  De praktijkondersteuner is in dienst bij PoZoB.  Maandelijks ontvangt u een rekening voor de salariskosten van uw praktijkondersteuner, inclusief een beperkte opslag voor o.a. personeelsbeheer, ontwikkeling en opleidingen.
 • kwartaaldeclaratie van PoZoB bij zorgverzekeraar
  PoZoB declareert namens u elk kwartaal de kosten van de zorgprogramma’s bij de zorgverzekeraar (aantal deelnemende patiënten x te declareren bedrag). Het bedrag dat wij van de zorgverzekeraar ontvangen, keren we aan u uit.
 • financiële/medische verantwoording
  De zorgverzekeraars vragen elk jaar om een financiële en medische verantwoording van de praktijkondersteuners. U hoeft geen actie te ondernemen. Wij stellen de verantwoordingen voor de praktijkondersteuners op en dienen deze namens u bij de zorgverzekeraar in.
 • jaarlijkse begroting en periodieke managementinformatie
  De manager regio team (MRT) evalueert samen met u gedurende het jaar de kosten- en batenanalyse en de capaciteitsplanning voor de praktijkondersteuningsuren.

Starten met praktijkondersteuning

Heeft u interesse in praktijkondersteuning? Bel 040 – 230 69 20 of mail info@pozob.nl. Wij informeren u graag over een lidmaatschap van PoZoB.

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?