Tel. 040 - 230 69 20

Administratieve ondersteuning

PoZoB is een dienstverlenende zorggroep zonder winstoogmerk. Ons enige doel is zorgverbetering. Wij brengen huisartsen daarom geen commerciële uurtarieven in rekening. Door administratieve werkzaamheden van jou over te nemen ondersteunen en ontzorgen wij je ook op financieel gebied.

 • maandelijkse factuur van PoZoB aan de huisarts
  De praktijkondersteuner is in dienst bij PoZoB.  Maandelijks ontvang je een rekening voor de salariskosten van jouw praktijkondersteuner, inclusief een beperkte opslag voor o.a. personeelsbeheer, ontwikkeling en opleidingen.
 • kwartaaldeclaratie van PoZoB bij zorgverzekeraar
  PoZoB declareert namens jou elk kwartaal de kosten van de zorgprogramma’s bij de zorgverzekeraar (aantal deelnemende patiënten x te declareren bedrag). Het bedrag dat wij van de zorgverzekeraar ontvangen, keren we aan jou uit.
 • financiële/medische verantwoording
  De zorgverzekeraars vragen elk jaar om een financiële en medische verantwoording van de praktijkondersteuners. Jij hoeft geen actie te ondernemen. Wij stellen de verantwoordingen voor de praktijkondersteuners op en dienen deze namens jou bij de zorgverzekeraar in.
 • jaarlijkse begroting en periodieke managementinformatie
  De manager regio team (MRT) evalueert samen met jou gedurende het jaar de kosten- en batenanalyse en de capaciteitsplanning voor de praktijkondersteuningsuren.

Starten met praktijkondersteuning

Heb je interesse in praktijkondersteuning? Bel 040 – 230 69 20 of mail info@pozob.nl. Wij informeren je graag over een lidmaatschap van PoZoB.

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?