Tel. 040 - 230 69 20

GGZ

Bijna 50% van de volwassen bevolking krijgt bij leven te maken met een psychische stoornis: depressie, ADHD, angststoornissen, burn-out, dementie of schizofrenie. Uit onderzoek blijkt bovendien dat patiënten met een chronische, somatische aandoening een groot risico lopen op het ontwikkelen van psychische klachten. De dringende behoefte aan ketenzorg voor psychische patiënten in de eerste lijn, leidde tot de ontwikkeling van het zorgprogramma GGZ.

Onderdelen zorgprogramma

De praktijkondersteuner GGZ inventariseert de klachten en symptomen van de patiënt, neemt een anamnese af en licht het zorgprogramma toe. Na terugkoppeling aan de huisarts wordt het behandelprogramma vastgesteld en gepland. De behandeling door een eerstelijnspsycholoog, en mogelijk door een verslavingsconsulent, kan worden uitgebreid met:

  • programma Psycho-educatie;
  • programma Problem Solving Treatment (PST);
  • Minddistrict.

Betrokken zorgverleningsteam

Elk mens is uniek. Daarom wordt het zorgprogramma afgestemd op de specifieke behoeften van de patiënt. Zo ontstaat het persoonlijk zorgplan. Afhankelijk van de aandoening en de behandeling wordt het team rondom de psychische patiënt samengesteld uit twee of meer eerstelijns zorgprofessionals:

  • huisarts (regisseur);
  • praktijkondersteuner GGZ;
  • apotheker;
  • verslavingsconsulent;
  • psycholoog;
  • psychiater (tweedelijns).

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?