Tel. 040 - 230 69 20

GGZ

Door een toenemende hulpvraag van patiënten op het gebied van psychische, psychosomatische en psychosociale klachten is het programma GGZ binnen de huisartsenpraktijk ontwikkeld. Binnen het programma GGZ is de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) werkzaam. De POH-GGZ heeft een eigen spreekuur binnen de huisartsenpraktijk. De POH-GGZ legt de focus op ondersteuning, begeleiding, kortdurende behandeling en indien nodig passend verwijzen binnen het sociaal domein, de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg of de Specialistische Geestelijke Gezondheidzorg van patiënten. Binnen het programma GGZ werkt de praktijkondersteuner GGZ nauw samen met de zorgverleners in de gemeente.

Onderdelen programma GGZ

 • Kortdurende begeleiding d.m.v. individuele gesprekken bij de POH-GGZ
 • Workshops Positieve Gezondheid
 • Groepstrainingen zoals mindfulness, mentaal fit, grip op stress
 • Online-behandeling (E-Health)
 • Consultatie zorgverleners

Betrokken zorgverleningsteam

Elk mens is uniek. Daarom wordt het persoonlijk zorgplan afgestemd op de specifieke behoeften en doelen van de patiënt. Binnen het programma GGZ wordt er met verschillende netwerkpartners nauw samengewerkt, zoals:

 • Kaderhuisarts met aandachtsgebied GGZ
 • (GZ) Psychologen
 • Psychiaters
 • Psychotherapeuten
 • Verslavingsbehandelaars
 • Verslavingsarts
 • Sociaal domein
 • Jeugdwet
 • Welzijnsorganisaties

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?