Tel. 040 - 230 69 20

Kwetsbare Ouderen

Prognoses wijzen uit dat er in 2040 bijna 4,5 miljoen 65-plussers zijn. Mensen wonen langer thuis, de zorg en ondersteuning om hen heen is versnipperd en ingewikkeld. Ook wordt vaak een groot beroep gedaan op de mantelzorger. Eén van de doelen van PoZoB is om de zorg voor kwetsbare ouderen en diens mantelzorg te verbeteren. Wij willen dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk in optimale gezondheid in de omgeving van hun voorkeur kunnen wonen. We helpen hen om de regie over hun eigen gezondheid te verstevigen.

Dit doen we door te streven naar evenwicht tussen draagkracht en draaglast. Samen met een multidisciplinair team van zorgverleners, waar ook de patiënt en mantelzorger deel van uitmaken, streven we naar het bevorderen van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en welbevinden.

Complete, goed afgestemde zorg op maat is van groot belang. Het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen helpt de keten om deze zorg en ondersteuning, afgestemd en op maat van de patiënt te bieden.

Betrokken zorgverleningsteam

Met het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen wordt een werkwijze geïmplementeerd waarin zorg op maat wordt geborgd. Samen met de patiënt en de mantelzorger en de expertise die nodig is, wordt het individueel zorgplan opgesteld en ingezet. Afhankelijk van de behoefte van de patiënt en diens mantelzorg wordt samengewerkt met de volgende partners:

 • Huisarts (regisseur)
 • Praktijkondersteuner ouderenzorg
 • Wijkverpleegkundige
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Casemanager dementie
 • Welzijn / sociaal wijkteam
 • Mantelzorgconsulent
 • Eerstelijns psycholoog
 • Ergotherapeut
 • Fysiotherapeut
 • Geriater
 • Diëtist

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met PoZoB, 040 – 230 69 20.

Meer weten over het protocol? Download het document: Protocol Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?