Tel. 040 - 230 69 20

Cliëntenraad

De cliëntenraad van PoZoB is formeel geïnstalleerd op 30 juni 2016. Voorheen was de raad een klankbordgroep (sinds 2011).  De leden zijn patiënten. De cliëntenraad heeft als taak de gemeenschappelijke belangen van patiënten te behartigen. Dit zijn patiënten die deelnemen aan of in aanmerking komen voor deelname aan een zorgprogramma van PoZoB. De cliëntenraad heeft een kritische blik op de zorg in de breedste zin van het woord en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van PoZoB.
Mede dankzij de cliëntenraad kunnen wij onze zorgverlening optimaal afstemmen op de wensen en behoeften van patiënten.

Meer informatie

Hier vindt u het jaarverslag 2020 van de cliëntenraad.

Wenst u meer informatie over onze cliëntenraad? Neem dan contact op met:
Secretariaat PoZoB
T 040-2306920
E info@pozob.nl

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?