Tel. 040 - 230 69 20

Organisatiestructuur

PoZoB is een coöperatieve vereniging met leden (de huisartsen). Onze leden:

 • oefenen stemrecht uit tijdens de Algemene Ledenvergadering.
 • helpen de bestuurders van de vereniging te benoemen.
 • zijn níet mede-aansprakelijk voor schulden van de vereniging.
 • hebben het recht om gebruik te maken van de diensten van PoZoB.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

 • de heer Niels van Elderen – Algemeen Directeur
 • de heer Arnold Romeijnders – Medisch Directeur

Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht is de formele werkgever van het dagelijks bestuur. De Raad controleert en adviseert het dagelijks bestuur en geeft toestemming voor belangrijke bestuursbesluiten. De leden van de Raad van Toezicht zijn:

 Commissie van Afgevaardigden (CvA)

Uit de Algemene Ledenvergadering is een Commissie van Afgevaardigden benoemd. De Commissie adviseert de Raad van Toezicht over het te voeren strategisch beleid. De leden van de Commissie van Afgevaardigden zijn:

 • mevrouw Anneke Dalinghaus-Nienhuys – huisarts te Eindhoven
 • de heer Peter van Bommel – huisarts te Vessem
 • de heer Adriaan van de Sande – huisarts te Waalre
 • de heer Remon Hendriksen – huisarts te Best
 • de heer Stijn van Kerkhoven – huisarts te Maarheeze

Rechtsvormen

De kernactiviteiten praktijkondersteuning en zorgprogramma’s zijn in twee rechtspersonen ondergebracht:

 1. Coöperatieve Vereniging PoZoB U.A.
  De kernactiviteit praktijkondersteuning is ondergebracht in de Coöperatieve Vereniging PoZoB U.A. De praktijkondersteuners vormen samen het personeel van de vereniging. Op hen is de CAO Huisartsenzorg van toepassing.
 2. PoZoB Zorgprogramma’s B.V.
  De kernactiviteit zorgprogramma’s is ondergebracht in PoZoB Zorgprogramma’s B.V. PoZoB U.A. is 100% eigenaar van PoZoB Zorgprogramma’s B.V. Het bestuur en de toezichthouders van de coöperatieve vereniging vervullen bij deze B.V. dezelfde functie.

Blog

Onze directeur Niels maakt je graag deelgenoot van zijn ervaringen met de zorg.

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?