Tel. 040 - 230 69 20

Organisatiestructuur

PoZoB is een coöperatieve vereniging met leden (de huisartsen). Onze leden:

 • oefenen stemrecht uit tijdens de Algemene Ledenvergadering.
 • benoemen de bestuurders van de vereniging.
 • zijn níet mede-aansprakelijk voor schulden van de vereniging.
 • hebben het recht om gebruik te maken van de diensten van PoZoB.

Raad van Bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

 • de heer Gerco Schep – Algemeen Bestuurder (voorzitter)
 • de heer Jaap Jan Brouwer – Zorginhoudelijk bestuurder

Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht is de formele werkgever van het dagelijks bestuur. De Raad controleert en adviseert het dagelijks bestuur en geeft toestemming voor belangrijke bestuursbesluiten. De leden van de Raad van Toezicht zijn:

Commissie van Afgevaardigden (CvA)

Uit de Algemene Ledenvergadering is een Commissie van Afgevaardigden benoemd. De Commissie voorziet de Raad van Bestuur van (vakinhoudelijk) advies en zij kan gevraagd en ongevraagd niet bindend advies aan de Raad van Bestuur verstrekken met betrekking tot (de uitvoering van) het beleid en de algemene gang van zaken in de Coöperatie. De leden van de Commissie van Afgevaardigden zijn:

Adviesraad

PoZoB kent een adviesraad bestaande uit ongeveer 20 huisartsen die elk een HAGRO (huisartsengroep) vertegenwoordigen in het werkgebied van PoZoB. De adviesraad komt om de 6 weken bij elkaar en geeft gevraagd en ongevraagd advies over (medische) onderwerpen die de huisartsenpraktijk en de vereniging raken.

Rechtsvormen

Per 1 januari 2022 is er sprake van één ‘moedermaatschappij/holding’ (Coöperatieve Vereniging PoZoB U.A.) en twee ‘werkmaatschappijen’ (PoZoB Medische Dienstverlening B.V. en PoZoB Zorgprogramma’s B.V.) met duidelijk te onderscheiden taken en verantwoordelijkheden. Tezamen vormen zij een fiscale eenheid. De CAO Huisartsenzorg is zowel bij de CV als beide bv’s van toepassing.

De taken en verantwoordelijkheden van de CV en de twee bv’s zijn als volgt belegd:

 1. Coöperatieve Vereniging PoZoB U.A.
  Hierin is de personele bezetting ter ondersteuning van de coöperatie en de werkmaatschappijen ondergebracht (de Raad van bestuur en het ondersteunend personeel, zoals P&O, financiële administratie, ICT en Bestuursondersteuning).
 2. PoZoB Zorgprogramma’s B.V. (de benaming wordt t.z.t. gewijzigd in PoZoB Zorg & innovatie B.V.)
  In de PoZoB Zorgprogramma’s B.V. is de personele bezetting vanuit de betrokkenheid bij de zorgprogramma’s ondergebracht.
  De Coöperatieve Vereniging PoZoB U.A. is 100% eigenaar van PoZoB Zorgprogramma’s B.V. Het bestuur en de toezichthouders van de coöperatieve vereniging vervullen bij deze bv dezelfde functie.
 3. PoZoB Medische dienstverlening B.V.
  in PoZoB Medische dienstverlening B.V is de dienstverlening van PoZoB aan de huisartsen door de POH ondersteuning ondergebracht. De personele bezetting zijn de praktijkondersteuners en de daartoe ondersteunende diensten (zoals de flexpool). De Coöperatieve Vereniging PoZoB U.A. is 100% eigenaar van PoZoB Zorgprogramma’s B.V. Het bestuur en de toezichthouders van de coöperatieve vereniging vervullen bij deze bv dezelfde functie.

Organogram

De gehele organisatie structuur is samengevat in een organogram.


Klik hier om het organogram te downloaden.

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?