Tel. 040 - 230 69 20

Organisatiestructuur

PoZoB is een coöperatieve vereniging met leden (de huisartsen). Onze leden:

 • oefenen stemrecht uit tijdens de Algemene Ledenvergadering.
 • benoemen de bestuurders van de vereniging.
 • zijn níet mede-aansprakelijk voor schulden van de vereniging.
 • hebben het recht om gebruik te maken van de diensten van PoZoB.

Raad van Bestuur

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

 • de heer Gerco Schep – Algemeen Bestuurder (voorzitter a.i.)
 • mevrouw Karin Scheele – Medisch Bestuurder

Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht is de formele werkgever van het dagelijks bestuur. De Raad controleert en adviseert het dagelijks bestuur en geeft toestemming voor belangrijke bestuursbesluiten. De leden van de Raad van Toezicht zijn:

 Commissie van Afgevaardigden (CvA)

Uit de Algemene Ledenvergadering is een Commissie van Afgevaardigden benoemd. De Commissie adviseert de Raad van Toezicht over het te voeren strategisch beleid. De leden van de Commissie van Afgevaardigden zijn:

Adviesraad

PoZoB kent een adviesraad bestaande uit ongeveer 20 huisartsen die elk een HAGRO (huisartsengroep) vertegenwoordigen in het werkgebied van PoZoB. De adviesraad komt om de 6 weken bij elkaar en geeft gevraagd en ongevraagd advies over (medische) onderwerpen die de huisartsenpraktijk en de vereniging raken.

Rechtsvormen

De kernactiviteiten praktijkondersteuning en zorgprogramma’s zijn in twee rechtspersonen ondergebracht:

 1. Coöperatieve Vereniging PoZoB U.A.
  De kernactiviteit praktijkondersteuning is ondergebracht in de Coöperatieve Vereniging PoZoB U.A. De praktijkondersteuners vormen samen het personeel van de vereniging. Op hen is de CAO Huisartsenzorg van toepassing.
 2. PoZoB Zorgprogramma’s B.V.
  De kernactiviteit zorgprogramma’s is ondergebracht in PoZoB Zorgprogramma’s B.V. PoZoB U.A. is 100% eigenaar van PoZoB Zorgprogramma’s B.V. Het bestuur en de toezichthouders van de coöperatieve vereniging vervullen bij deze B.V. dezelfde functie.

Organogram

De gehele organisatie structuur is samengevat in een organogram.
Klik hier om het organogram te downloaden.

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?