Tel. 040 - 230 69 20

Contracteren

Contractering nieuwe pedicures, podotherapeuten en diëtisten

PoZoB staat open voor contractering van nieuwe ketenpartners voor de somatische zorgprogramma’s Diabetes Mellitus 2, Verhoogd Vasculair Risicomanagement, Cardiovasculaire Ziekten en COPD. Aan deze ketenpartners stellen wij een aantal basiseisen De belangrijkste hiervan is registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici (podotherapeut of diëtist) of in het Kwaliteitsregister Pedicures van ProCert (als medisch pedicure of met aantekening diabetische voet).

Contracten worden alleen aangegaan per 1 januari van een kalenderjaar. Voorafgaand hieraan dient een ketenpartner een informatiebijeenkomst bij te wonen. Op deze bijeenkomst worden de eisen voor contractering toegelicht. Ook wordt uitleg gegeven over o.a. onze werkwijze binnen de ketenzorg en de samenwerking tussen ketenpartners.

Bovenstaande is niet van toepassing op de contractering van andere zorgverleners binnen de somatische zorgprogramma’s of de contractering voor GGZ of Ouderenzorg. Hierover kan je contact opnemen met PoZoB via het algemene telefoonnummer (040) 23 06 920 of via info@pozob.nl

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?