Tel. 040 - 230 69 20

Scholing

Bekijk hieronder het volledige scholingsaanbod van PoZoB.

DM Insulinescholing woensdag 9 februari 2022, POH

Deze scholing is bestemd voor nieuwe POH en Huisartsen Een herhaling is niet verplicht. Accreditatiepunten 3. Docent: Nicole Leeuwerke

Webinar VIPlive – werken met VIPLive voor de ketenzorg, woensdag 9 februari 2022, Huisartsen en POH

Uitleg over verwijzen, inzicht in de praktijk, ketenzorg declareren en samenwerking met ketenpartners.

KIK bijeenkomst; Onvrijwillige zorg. Wet Zorg en Dwang (WZD), woensdag 16 februari 2022, POH

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie.

Reanimatietraining maandag 21 februari 2022, POH

De opzet van deze training is opgesplitst in een theoriemodule, via e-learning, en het praktijkdeel.

Leergang Consultvoering Positieve Gezondheid, woensdagen 23/2, 23/3, 29/6, Huisartsen

De leergang Positieve Gezondheid is een vrijwillig scholingstraject voor huisartsen en ervaren praktijkondersteuners Somatiek en GGz in het kader van het programma Persoonsgerichte Zorg. Accreditatie: 6 punten Maximaal 12 deelnemers (POH en huisartsen)

Leergang Consultvoering Positieve Gezondheid, woensdagen 23/2, 23/3, 29/6, POH

De leergang Positieve Gezondheid is een vrijwillig scholingstraject voor huisartsen en ervaren praktijkondersteuners Somatiek en GGz in het kader van het programma Persoonsgerichte Zorg. Accreditatie: 6 punten Maximaal 12 deelnemers (POH en huisartsen)

Scholing Interpreteren Spirometrie en (vervolg-) beleid donderdag 24 februari 2022, POH

Dit is een vernieuwde versie van de scholing “interpreteren spirometrie”, waarbij naast het interpreteren van de spirometrie, ook gekeken wordt naar het (vervolg-) beleid. De scholing is voor huisartsen en POH geaccrediteerd met 3 punten.

Scholing Interpreteren Spirometrie en (vervolg-) beleid donderdag 24 februari 2022, Huisartsen

Dit is een vernieuwde versie van de scholing “interpreteren spirometrie”, waarbij naast het interpreteren van de spirometrie, ook gekeken wordt naar het (vervolg-) beleid. De scholing is voor huisartsen en POH geaccrediteerd met 3 punten.

Verdiepingsscholing Astma/COPD donderdag 10 maart 2022, POH

Doelgroep: praktijkondersteuners van PoZoB die werken met het zorgprogramma astma/COPD. Accreditatiepunten 4. Docent: Maria of Marjoleine

Basisscholing Diabetes: Zelfmanagement en voeding, dinsdag 15 maart 2022, POH

Deze scholing is verplicht voor de 1e jaar POH. Accreditatiepunten 4. Docent: Hammie Veenker

Blijf op de hoogte

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?