Tel. 040 - 230 69 20

PerfectSamen

Wat is het precies?

Met het project PerfectSamen wil PoZoB de samenwerking tussen zorgverleners verbeteren. Het gaat om die zorgverleners die een rol spelen bij het voorschrijven (huisarts en specialist) en overhandigen (apotheker en ziekenhuisapotheker) van medicijnen aan de patiënt.

PerfectSamen spel
In de Farmacotherapeutische Overleggen (FTO) die apothekers en huisartsen met elkaar hebben, wordt het PerfectSamen spel gespeeld. Het spel is een handig hulpmiddel om de samenwerking bespreekbaar te maken. Benieuwd naar de ervaringen van FTO’s in de regio Zuidoost-Brabant. Of wil je meer informatie en het spel zelf ook gaan spelen? Neem dan contact op met apotheker Marjo Toemen, mtoemen@benuapotheek.nl of 040-2432750.

 

Waarom is het noodzakelijk?

De rolverdeling tussen huisarts en apotheker is aan het verschuiven. Dit komt door de mogelijkheden van recept aanvragen via mail, app, politheek en  de 24 uurs automaat.  Deze nieuwe vormen van receptuitvragen vragen om andere afspraken tussen zorgprofessionals. Daarnaast moeten huisartsen en apothekers  voldoen aan kwaliteitseisen: vanuit hun beroepsvereniging (denk aan voorlichting over geneesmiddel), maar ook vanuit maatschappelijk oogpunt (zoals zinnig en zuinig voorschrijven). Ook de patiënt wordt mondiger en heeft veel vragen: waarom dit geneesmiddel, hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken, waarom wisselen mijn medicijnen vaak?

Juist, tijdig en consequent gebruik van medicijnen is geen vanzelfsprekende zaak maar verbetert door goede voorlichting aan de patiënt en in overleg met de patiënt. Met dit project verbeteren we de samenwerking en tegelijkertijd de voorlichting over medicijnen aan de patiënt.

Wat is onze rol?

PoZoB wil nadrukkelijk haar rol in dit samenspel nemen: de belangrijkste doelstelling van PerfectSamen is samenwerking om de kwaliteit van de farmaceutische zorg rondom de patiënt te verbeteren.

Waar staan we op dit moment?

PoZoB heeft, in samenwerking met specialisten, kaderhuisartsen en apothekers, formularia ontwikkeld voor verschillende chronische aandoeningen. Een formularium is een samenvatting van medicamenteuze adviezen bij een specifieke aandoening, waarover tussen zorgverleners overeenstemming bestaat. Het voorschrijven van medicijnen volgens een formularium heeft als voordeel dat het voor iedereen helder is wat bij een specifieke aandoening de beste eerste, tweede en derde stappen zijn in de medicamenteuze behandeling. Onderdeel van voorschrijven volgens de formularia is ook de therapeutische substitutie van geneesmiddelen. PoZoB is sterke voorstander van deze substitutie, en stimuleert en ondersteunt de huisartsen hierin zoveel mogelijk.

Bij chronisch gebruik van 6 of meer verschillende geneesmiddelen bij de oudere patiënt, vaak door meerdere voorschrijvers, is het zaak om alert te blijven.  PoZoB stimuleert huisarts en apotheker bij deze categorie patiënten een “medicatiebeoordeling” te doen. Dat is een moment waarop huisarts en apotheker samen kritisch kijken naar doseringen, nierfunctie van de patiënt en interacties tussen geneesmiddelen.

Waar willen we over 5 jaar staan?

Samenwerking rondom farmaceutische zorg is nu nog vaak afhankelijk van persoonlijke initiatieven. PoZoB wil de samenwerking in de toekomst “gewoon” maken: vanzelfsprekende samenwerking met het doel de farmaceutische zorg voor de patiënt te verbeteren.

Met wie werken we samen?

PoZoB staat niet alleen in het streven naar optimale farmaceutische zorg: we werken intensief samen met apothekers zorggroep CaZo en ook de specialisten van de regionale ziekenhuizen zijn betrokken bij het verbeteren van de farmaceutische zorg voor de patiënt.

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?