Tel. 040 - 230 69 20

Jeugd GGZ

Het zorgprogramma Jeugd GGZ biedt handvatten voor de zorgcoördinatie en begeleiding van kinderen en jongeren met een hulpvraag op emotioneel, gedragsmatig of sociaal gebied (GGZ) of met somatische klachten die op GGZ problematiek kunnen wijzen.

Over de zorg voor kinderen en jongeren

Soms komt een ouder/verzorger of jongere voor vragen te staan, waarbij hulp of advies van een professional nodig is. In de huisarts(en)praktijk kan het team Jeugd GGZ ondersteuning bieden bij vragen rondom de ontwikkeling en opvoeding van een kind. Ook bieden zij ondersteuning aan jongeren in moeilijke situaties. Denk hierbij aan:

 • Hoofdpijn, buikpijn, moeheid etc. zonder aanwijsbare medische oorzaak
 • Zorgen over de ontwikkeling van het kind
 • Zorgen over het gedrag (bijvoorbeeld: druk, stil)
 • Prikkelbaarheid/boosheid
 • Angstige of nerveuze gevoelens of somberheid
 • Dwangklachten
 • Problemen bij moeilijke situaties (scheiding, verlies, pesten, schoolverzuim)
 • Verslavingsproblematiek
 • Bedplassen (zonder medische oorzaak)

Ouders en jongeren kunnen dan contact opnemen met de huisarts. Soms kan de huisarts direct voldoende helpen, soms is extra hulp nodig. De huisarts zal dan de praktijkondersteuner (POH) Jeugd GGZ inschakelen. Deze zorgprofessional werkt vanuit ons zorgprogramma Jeugd GGZ.

Zorgprogramma Jeugd GGZ

Samen met de POH Jeugd GGZ bekijkt de huisarts in overleg met ouders/jongeren waar de hulp het beste geboden kan worden. In het zorgprogramma Jeugd GGZ werken alle zorgverleners die nodig zijn onderling samen. Zij bieden goed geregelde zorg die zoveel mogelijk afgestemd is op de persoonlijke situatie van kind of jongere. De voordelen:

 • Eén aanspreekpunt
 • Sneller de juiste zorg voor de specifieke situatie van kind of jongere
 • Alle zorgverleners zijn op de hoogte van de situatie en specifieke wensen

Welke zorgverleners werken in het zorgprogramma samen?

 • Huisarts: stelt samen met de POH Jeugd GGZ vast welke zorg, ondersteuning of diagnostiek het kind nodig heeft. De huisarts blijft nauw betrokken bij alle zorg die aan het kind wordt verleend.
 • POH Jeugd GGZ: is het eerste aanspreekpunt binnen het programma. Hij/zij formuleert de hulpvraag en gaat ermee aan de slag. De POH Jeugd GGZ kan zelf kortdurend behandelen en indien nodig alle zorg die nodig en passend is coördineren door een goede samenwerking met andere betrokkenen in de (jeugd)zorg.
 • Psycholoog Kind & Jeugd : Een Psycholoog Kind & Jeugd kan door de POH Jeugd GGZ worden gevraagd om advies, om (aanvullende) diagnostiek uit te voeren of om verdere behandeling te verzorgen.

De POH Jeugd GGZ kan met toestemming samenwerking zoeken met één van de volgende instanties of zorgverleners voor advies, afstemming of verwijzing:

 • Kinderarts
 • Kinderpsychiater
 • Sociale wijkteams
 • Jeugdgezondheidszorg (JGZ/ consultatiebureau)
 • GGD
 • Scholen
 • Verslavingszorg

Plan van aanpak

De POH Jeugd GGZ zal altijd beginnen met een gesprek met ouders en kind of met de jongere om te bepalen wat precies de vraag of ervaren klacht is. Op basis van dit gesprek wordt samen bepaald wat het vervolgtraject zal zijn. Dit kan zijn:

 • Adviseren: Wanneer blijkt dat de klachten van het kind gewoon bij de leeftijd passen, het waarschijnlijk vanzelf over zal gaan en het dagelijkse leven niet wordt belemmerd, kan de POH Jeugd GGZ in een klein aantal consulten begeleiding en advies bieden.
 • Begeleiden: Bij lichte tot matige klachten kan de POH Jeugd GGZ het kind onder andere via begeleidende en  inzicht  gevende  gesprekken  verder begeleiden.  Daarnaast  is  er  de mogelijkheid voor kinderen vanaf 12 jaar om (gedeeltelijk) ondersteund te worden via het eHealth programma Minddistrict.
 • Verwijzen: Wanneer de zorg die een POH Jeugd GGZ kan leveren niet voldoet voor de problematiek, kan het kind naar een andere zorgverlener worden verwezen, bijvoorbeeld de Psycholoog Kind & Jeugd . Dit gebeurt in samenspraak met ouders en huisarts.

Toestemming

Voor verwijzing van een kind of jongere naar de POH Jeugd GGZ is geen toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger, de POH Jeugd GGZ fungeert als een verlengde arm van de huisarts.

Voor de verwijzing van een kind of jongere naar zorgverleners buiten de huisarts(en)praktijk is wel toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger. De regels hiervoor staan beschreven op de website van het KNMG.

(www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/rechten-minderjarigen.htm)

Kosten

Deelname aan het zorgprogramma Jeugd GGZ valt onder de basiszorg. Daarbij komt dat kinderen onder de 18 jaar geen ‘eigen risico’ in de zorgverzekering hebben. Na het bezoek aan de huisarts en de verwijzing van kind of jongere, worden alle consulten van huisarts en POH Jeugd GGZ vergoed door de zorgverzekeraar. Eventuele behandeling door een psycholoog wordt door de gemeente vergoed. Wanneer verwijzing buiten deze zorg nodig is, kan de huisarts of POH Jeugd GGZ informatie verstrekken over eventuele kosten.

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?