Tel. 040 - 230 69 20

Kind en jeugd

Wat is het precies?

Sinds 2015 is de zorg voor kinderen en jongeren opgenomen in het zorgprogramma GGZ van PoZoB.  Met dit zorgprogramma worden handvatten aangereikt voor de zorgcoördinatie en begeleiding van kinderen en adolescenten met een hulpvraag op emotioneel, gedragsmatig of sociaal vlak (GGZ). We willen ervoor zorgen dat deze kinderen en jongeren de zorg krijgen die ze nodig hebben, op de juiste plek.

Waarom is het noodzakelijk?

Door de zorg dichtbij, in de huisartsenpraktijk, aan te bieden maken we de zorg niet alleen laagdrempelig maar voorkomen we ook onnodige en verkeerde verwijzingen naar bijvoorbeeld een psycholoog of psychiater (in de tweede lijn). Door goede samenwerking met ketenpartners kunnen we het grootste deel van de Jeugd-GGZ problematiek eenvoudig en adequaat oplossen.

De praktijkondersteuner GGZ is een relatief nieuwe functie binnen het zorgaanbod van de huisarts.

Wat is onze rol?

De POH Jeugd-GGZ heeft een belangrijke taak in het inventariseren van klachten en problemen in de context van het gezin, de school en de verdere leefwereld van het kind. Daarnaast is de POH Jeugd-GGZ de coördinator in de zorg. De POH JGGZ werkt hulpvraag, probleem- en oplossingsgericht. Zo nodig wordt outreachend gewerkt. Samenhangende zorg kan gewaarborgd worden door een goede samenwerking met kinderpsychologen, verslavingszorg, de zorgverleners van de sociale wijkteams, de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus, GGD), scholen (interne begeleider (IB’er), zorgteam, remedial teacher (RT), leerkracht en anderen.

De praktijkondersteuner (POH) Jeugd-GGZ is een relatief nieuwe functie binnen het zorgaanbod van de huisarts. Om de kwaliteit van zorg die de POH Jeugd levert aan kinderen, adolescenten en ouders te waarborgen en het zorgaanbod binnen verschillende praktijken op een gelijkwaardige manier aan te bieden, zijn we bezig met het ontwikkelen van het zorgprogramma GGZ Jeugd.

Bedankt praktijkondersteuner, je bent heel goed in je vak! Je begreep altijd goed wat ik bedoelde/voelde.

Waar staan we op dit moment?

Samen met DOH en SGE richten we ons op dit moment op de ontwikkeling van de functie POH Jeugd-GGZ en  vormgeven van het zorgprogramma GGZ Jeugd. POH Jeugd-GGZ  zijn gaan werken in Eersel, Riethoven, Steensel, Waalre, Best en Veldhoven. In de loop van 2015 hebben andere huisartsen een toenemende belangstelling gekregen  om ook deze zorg te bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen met als gevolg dat nu een grote uitbreiding heeft plaatsgevonden in Veldhoven. Daarnaast zijn er ook POH Jeugd-GGZ werkzaam in Cranendonck, Reusel, Bladel en Eindhoven. Sommige POH Jeugd-GGZ werken specifiek voor kinderen en jongeren, andere POH Jeugd-GGZ  voor kinderen, jongeren én volwassenen.

Waar willen we over 5 jaar staan?

Over 5 jaar willen we het zorgprogramma GGZ Jeugd breed geïmplementeerd hebben binnen de regio en willen we zorg voor kinderen en jongeren binnen de huisartsenzorg op een gelijkwaardige manier aanbieden. Daarnaast willen we de samenwerking met de wijkteams geoptimaliseerd hebben en streven we er naar dat het merendeel van de aangesloten huisartspraktijken, een praktijkondersteuner in dienst heeft die ook kinderen en jongeren ziet.

Met wie werken we samen?

PoZoB werkt samen met:

  • De Ondernemende Huisarts (DOH)
  • Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE)

Ouders over de aangeboden zorg:

Voor het eerst iemand die meedacht en begrip had voor de situatie. Die na twee keer al zag dat er iets anders was met onze dochter, iets waar ik al jaren mee van het kastje naar de muur werd gestuurd. De praktijkondersteuner is voor ons heel goed geweest en zeker met nabehandelingen zullen wij weer gebruik maken van haar.

Blog

Onze directeur Niels maakt je graag deelgenoot van zijn ervaringen met de zorg.

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?