Tel. 040 - 230 69 20

Wetenschappelijke publicaties

Regelmatig verschijnen er publicaties van onze (staf)artsen al dan niet gebaseerd op de data van onze chronische patiënten.

In September 2023 verscheen er in Huisarts en Wetenschap een artikel over diabetestypering, geschreven door onze stafartsen diabetes Jaap Kroon en Nikol Snoeren, samen met Anne-Margreeth Krijger, apotheker in Leiden.

Bij een diabetestypering wordt gekeken naar HbA1c, leeftijd, BMI en buikomvang, mate van bètacelfunctie (C-peptide) en, bij verdenking op insulinedeficiëntie, aanwezigheid van antilichamen (anti-GAD65). De belangrijkste voordelen van een diabetestypering zijn: meer inzicht in de individuele oorzaken van de diabetes en een meer persoonsgericht behandeladvies.

Op het invulformulier diabetestypering kunt u praktische informatie vinden over wanneer u een diabetestypering zou kunnen overwegen, hoe u de uitslagen kunt interpreteren en welke consequenties deze hebben voor de behandeling.

Stafarts Jaap Kroon beschrijft in Huisarts & Wetenschap (maart 2021) de eerste hulp bij een diabetische voetulcus en welke stappen hierin genomen moeten worden.

Dit jaar is ook een artikel verschenen van o.a. Arnold Romeijnders over “Regionaal maatwerk in de ketenzorg voor astma en COPD” waarin hij de kernpunten beschrijft van de ontwikkeling en inrichting van onze ketenzorg. Dit zijn twee voorbeelden van mooie publicaties.

Er is een overzicht gemaakt van de publicaties met data en/of medewerkers van PoZoB. Dit is meest recente lijst – wetenschappelijke publicaties

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?