Tel. 040 - 230 69 20

Wetenschappelijke publicaties

Regelmatig verschijnen er publicaties van onze (staf)artsen al dan niet gebaseerd op de data van onze chronische patiënten. Zo beschrijft stafarts Jaap Kroon in Huisarts & Wetenschap (maart 2021) de eerste hulp bij een diabetische voetulcus en welke stappen hierin genomen moeten worden. Dit jaar is ook een artikel verschenen van o.a. Arnold Romeijnders over “Regionaal maatwerk in de ketenzorg voor astma en COPD” waarin hij de kernpunten beschrijft van de ontwikkeling en inrichting van onze ketenzorg. Dit zijn twee voorbeelden van mooie publicaties.

Er is een overzicht gemaakt van de publicaties met data en/of medewerkers van PoZoB. Dit is meest recente lijst – wetenschappelijke publicaties

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?