Tel. 040 - 230 69 20

Ruimte in de praktijk

Van werkdruk naar werkplezier

“Creëer meer ruimte en tijd voor de patiënten die dat nodig hebben”

Hoe kun je de zorg en organisatie van je praktijk herinrichten, zodat je meer tijd overhoudt voor Persoonsgerichte Zorg? Dat is waar het om draait in deze module.

Persoonsgerichte Zorg vraagt om andere organisatie van zorg. Om ruimte en tijd te creëren voor de patiënten die het meer nodig hebben, kun je kijken naar efficiëntere inzet van de beperkte capaciteit in jouw praktijk. Zo kun je wellicht een andere aanpak gebruiken voor de minder complexe patiënt, bijvoorbeeld een één-op-één consult vervangen door thuismeten, online educatie en/of groepsconsultatie.

Martha Caers

Martha Caers, manager GGZ zorg bij PoZoB legt uit waarom het ook belangrijk is om op een andere manier om te gaan met de zorg voor mensen die kampen met psychische problemen: “De GGZ zorg is compleet vastgelopen. De problematiek is complex. Enerzijds kijkt de samenleving met een negatieve bril naar mensen die psychische problemen hebben. Het stigma is groot. Anderzijds kent ieder huisje zijn kruisje en moeten we leren dealen met tegenslagen. Wat is normaal en wat kun je zelf doen? En wat kun je leren van mensen die hetzelfde hebben of meemaken? Daarmee is voor beide uitdagingen Persoonsgerichte Zorg ook een manier om de GGZ zorg te normaliseren.”

Lees hier het complete interview dat we met haar hadden en waar ze haar visie geeft op Persoonsgerichte Zorg voor patiënten met psychische problematiek.

Wat levert deze module je op?

In veel huisartsenpraktijken ervaren zorgverleners een hoge ervaren werkdruk. Die werkdruk hangt samen met de manier waarop de praktijk georganiseerd is. Ruimte in de praktijk kan daarom een eerste belangrijke module zijn die ruimte biedt om een volgende veranderstap op te pakken. Op die manier betekent Persoonsgerichte zorg goede zorg én een verandering die hard nodig is als oplossing voor de hoge werkdruk, krappe arbeidsmarktomstandigheden, de toenemende zorgvraag (mede door de dubbele vergrijzing), de wens om zorg van de tweede naar de eerste lijn te verplaatsen én de financiering die onder druk staat.

Aanbod van deze module

  • Inloopgroepen GGZ
  • Op termijn: Groepsbenadering + zelf meten + e-health voor chronische patiënt populaties zoals de VVR patiënten

Neem voor meer informatie contact op met je relatiemanager

Anke van Hout: a.vanhout@pozob.nl / 06-46200138
Jolanda Cornelis: j.cornelis@pozob.nl / 06-52005967
Nathalie Gauthier: n.gauthier@pozob.nl / 06-10963764

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?