Tel. 040 - 230 69 20

‘Persoonsgerichte Zorg moet GGZ zorg weer normaliseren’

Martha Caers

“Ook bij de zorg voor patiënten die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, geldt: kijk naar de persoon die voor je zit. Dat is de kracht van Persoonsgerichte Zorg”, stelt Martha Caers, manager GGZ zorg bij PoZoB. “Tegelijkertijd moet je ook rekening houden met de vraag of iemand in staat is de regie over zijn eigen zorgproces te nemen. De veiligheid en het welzijn van iemand zijn én blijven belangrijke aspecten.”

Martha legt uit dat PoZoB al in 2012 een programma startte om aan de slag te gaan met de vraag ‘Wat is iemands vraag in plaats van zijn diagnose’. “Daarbij is het belangrijk te onderzoeken wat iemand kan en wil oppakken. Een diagnose -als die er al is- is een verzameling van symptomen. Een uiting van onderliggende oorzaken. Die moet je niet los van elkaar bestrijden. Dan bied je geen oplossing voor de oorzaak. Het helpt om de patiënt inzicht te geven in zijn situatie en vandaar uit met elkaar in gesprek te gaan. Dat helpt beter dan bijvoorbeeld het protocol ‘depressie’ uit de kast te halen. Deze vernieuwende aanpak werken we de komende tijd met het programma Persoonsgerichte Zorg verder uit met elkaar. We stellen graag goede tools beschikbaar die zorgverleners kunnen gebruiken.”

Ze legt uit waarom het ook belangrijk is om op een andere manier om te gaan met de zorg voor mensen die kampen met psychische problemen. “De GGZ zorg is compleet vastgelopen. De problematiek is complex. Enerzijds kijkt de samenleving met een negatieve bril naar mensen die psychische problemen hebben. Het stigma is groot. Anderzijds kent ieder huisje zijn kruisje en moeten we leren dealen met tegenslagen. Wat is normaal en wat kun je zelf doen? En wat kun je leren van mensen die hetzelfde hebben of meemaken? Daarmee is voor beide uitdagingen Persoonsgerichte Zorg ook een manier om de GGZ zorg te normaliseren.”

Op één lijn

Vanuit haar rol is Martha volop in gesprek met regionale partners en verzekeraars om de belemmeringen ten aanzien van de organisatie van de zorg zoveel mogelijk weg te nemen. “We moeten het elkaar makkelijker maken en schotten weghalen tussen verschillende vormen van zorg. Het helpt als de betrokken partijen over hun eigen schaduw heen kunnen stappen en alles en iedereen op één lijn komt. We moeten behulpzaam zijn voor het proces. Het is belangrijk dat we een gezamenlijke visie ontwikkelen met alle betrokkenen zoals GGZ specialisten, psychologen, gemeente, verzekeraars, ict specialisten etc. En laten we dan zoeken naar praktische oplossingen om bijvoorbeeld met de juiste communicatie informatie te kunnen uitwisselen, waarbij we uiteraard rekening houden met de privacy én het vooral werkbaar is. Het is belangrijk dat ieder zijn eigen achterban meeneemt in de uitgewerkte oplossingen om het anders te gaan doen. Dan weet ik zeker dat we belangrijke stappen zetten om de GGZ zorg weer los te trekken.”

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?