Tel. 040 - 230 69 20

Programma Coaching op Leefstijl

Wat is het precies?

Het programma Coaching op Leefstijl (CooL) is een Geïntegreerde Leefstijl Interventie (GLI) die de afgelopen jaren zijn meerwaarde heeft bewezen. Deelnemers blijken na deelname aan het CooL programma meer te bewegen, minder te zitten en deelnemers zijn gezonder gaan eten. Extrinsieke motivatie is verminderd en intrinsieke motivatie ten aanzien van gezonder voedings- en beweeggedrag is versterkt. De gerapporteerde kwaliteit van leven is significant toegenomen bij de deelnemers.

Waarom is het noodzakelijk?

Studies laten zien dat de leefstijlcoach een belangrijke rol kan vervullen als verbindend element in de keten ten aanzien van de aanpak van obesitas in Nederland. De leefstijlcoach kan deelnemers laagdrempelig begeleiden naar duurzame gedragsverandering en professionals in het zorgdomein en het publieke domein met elkaar verbinden.

Wat is onze rol?

  • Huisartsen en/of praktijkondersteuners van PoZoB kunnen patiënten verwijzen via Care2U op basis van de inclusiecriteria.
  • De huisartsenpraktijken kunnen er voor kiezen patiënten aan te schrijven op basis van een patiëntlijst die door PoZoB wordt aangeleverd. Ook het organiseren van een voorlichtingsavond is een optie. De leefstijlcoach kan hier organisatorisch en inhoudelijk een bijdrage aan leveren.
  • De leefstijlcoach stemt met de praktijk af op welke wijze deelnemers geworven worden. PoZoB en de leefstijlcoach verzorgen het benodigde communicatiemateriaal.

Waar staan we op dit moment?

Programma CooL is gedurende 3 jaar getest bij diverse zorggroepen. De resultaten zijn positief, vandaar een bredere uitrol van het programma binnen PoZoB voor patiënten die verzekerd zijn bij CZ.

Waar willen we over 5 jaar staan?

De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) komt per 2019 in het basispakket. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt momenteel aan de prestatiebeschrijving zodat verzekeraars de zorg daadwerkelijk kunnen inkopen. De verwachting is dat vergoeding van de GLI vanaf 2019 voor alle verzekerden beschikbaar komt, vandaar dat we in 2018 ervaring willen opdoen met CooL.

Met wie werken we samen?

In het kader van het programma CooL werkt PoZoB samen met zorgverzekeraar CZ en een aantal leefstijlcoaches in Eindhoven en Veldhoven. Ook wordt de samenwerking met  buurtsportcoaches opgezocht.

Blog

Hier lees je de verzameling blogs van Niels, wijlen directeur van PoZoB.

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?