Tel. 040 - 230 69 20

Rust in de eerstelijn

Meer tijd voor primaire patiëntenzorg door lean werken

 “Doe de juiste dingen goed en maak het verschil voor mensen”

Hoe organiseer je de randvoorwaarden van je werk zo optimaal mogelijk, zodat je alleen energie stopt in activiteiten die waarde toevoegen voor de patiënt? Dat is waar het om draait in deze module.

Ervaringen leren dat meer persoonsgericht werken meer maatwerk vraagt. Als een praktijk kampt met werkdruk, maakt dat het moeilijker om te realiseren. Wat is er nodig om aan de eisen die aan een praktijk gesteld worden het hoofd te kunnen bieden? Lean werken kan je op langere termijn helpen om nu en in de toekomst oplossingen te vinden voor de hoge eisen die aan een praktijk worden gesteld.

Ulrich Schultz

Huisarts Ulrich Schultz is betrokken bij de module Rust in de eerstelijn binnen het programma Persoonsgerichte Zorg van PoZoB. “Als huisarts wilde ik graag de randvoorwaarden in onze praktijk zo goed organiseren dat we onze energie konden stoppen in activiteiten die van toegevoegde waarde zijn voor onze patiënten. Dat leverde ons zoveel op. Ik had er zo’n plezier in dat ik nu mijn kennis en ervaring graag inzet voor andere huisartspraktijken en de teams met zorgverleners die daar werken.”

Lees hier het complete interview dat we met hem hadden.

Download hier de inspiratiesheet over Rust in de eerstelijn.

Wat levert deze module je op?

Door Lean te werken krijgen alle medewerkers in een praktijk meer grip op hun dagelijkse processen. Het grote voordeel daarbij is, dat als eisen aan hun werk veranderen, zij eenvoudiger kunnen bijsturen. Daarnaast verlopen basisprocessen in een praktijk optimaal, waardoor het team een innovatie makkelijker kan implementeren. Het rendement van de innovatie wordt hierdoor groter. Ook voor patiënten heeft het veel voordelen: er heerst rust in de praktijk, de bereikbaarheid van de praktijk en de beschikbaarheid van de medewerkers verbetert.

Ondersteuning

Je wordt ondersteund door Lean in de 1e lijn van Ulrich Schultz en zijn collega's Margareth Heuveling (Lean specialist) en Selly van Roosmalen (praktijkondersteuner somatiek).

Klik hier voor de presentatie van Ulrich Schultz over rust in de eerstelijn, gepresenteerd tijdens de PoZoB Academy.

Of kijk eens op www.L-1-L.nl.

Ulrich Schultz

Auteur van: "Lean in de eerste lijn"

Neem voor meer informatie contact op met je relatiemanager

Neem voor meer informatie contact op met je relatiemanager:
Anke van Hout: a.vanhout@pozob.nl / 06-46200138
Jolanda Cornelis: j.cornelis@pozob.nl / 06-52005967
Nathalie Gauthier: n.gauthier@pozob.nl / 06-10963764

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?