Tel. 040 - 230 69 20

Verbinden met welzijn

Van ketenzorg naar netwerkzorg

“Ervaar de ruimte om je patiënt goed te verwijzen”

Hoe kun je welzijnsinterventies inzetten om de (positieve) gezondheid van patiënten te verbeteren en het beroep op de huisartspraktijk te verminderen? Dat is waar het om draait in deze module.

De huisarts kan als generalist veel betekenen voor de patiënt, maar moet ook de ruimte ervaren om de patiënt te verwijzen naar welzijn, paramedici, zelfzorg ondersteuning en bruikbare informatie. Met Persoonsgerichte Zorg verwijs je steeds vaker naar informatie, zelfzorg ondersteuning of andere professionals in de eerste lijn, tweede lijn en het sociale domein.

Hans Rutten

Is Persoonsgerichte Zorg nou nieuw of niet? Dat vroegen we Hans Rutten, oud-huisarts in Nuenen en nog actief als Kaderarts GGZ en huisarts van GGZ Oost.  “Dat is een goede en terechte vraag. Het antwoord is naar mijn idee ja en nee. Naar mijn idee hebben zorgverleners altijd al patiëntgericht gewerkt. Met Persoonsgerichte Zorg zet je nog wat stappen extra en werk je vanuit zes domeinen met een 3D-bril. Je kijkt dus op een andere manier naar patiënten. Je gaat meer de dialoog aan en onderzoekt samen met je patiënt de vraag achter zijn vraag. Je gaat van healen naar dealen en van cure naar care. Dat vraagt om een andere taal en de wil om echt te luisteren naar het verhaal van een patiënt.”

Lees hier het complete interview dat we hadden met Hans Rutten.

Wat levert deze module je op?

Huisartsen zijn nog wel eens bang dat dit betekent dat zij zich te veel met zaken buiten het medische domein bezig moeten houden. Gelukkig is samenwerking met het sociaal domein al op veel plekken aanwezig. Maar hoe doe je dat voor specifieke thema’s die spelen bij de populatie van jouw praktijk? Zoals financiële problemen, participatie en lage gezondheidsvaardigheden? Op basis van ‘good practices’ zoals Welzijn op recept kijk je met het team in jouw praktijk en vertegenwoordigers van het wijknetwerk naar kansen en mogelijkheden voor een betere samenwerking.

Aanbod van deze module

  • Welzijn op recept

Klik hier om de inspiratiesheet over Welzijn op recept te downloaden.

 

Neem voor meer informatie contact op met je relatiemanager

Anke van Hout: a.vanhout@pozob.nl / 06-46200138
Jolanda Cornelis: j.cornelis@pozob.nl / 06-52005967
Nathalie Gauthier: n.gauthier@pozob.nl / 06-10963764

 

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?