Tel. 040 - 230 69 20

Samenwerken in de huisartsenpraktijk

Van delegeren naar samenwerken

 “Laat je patiënten de meerwaarde van samenwerken ervaren”

De huidige integrale praktijk kent een grote taakdifferentiatie. Hoe zorg je voor meer teamwork en daarmee voor aandacht voor de bedrijfscultuur en communicatie? Zodat jij én je patiënten de meerwaarde van deze samenwerking ervaren? Dat is waar het om draait in deze module.

Patiënten willen gehoord en gezien worden. Zij vragen én verdienen een eenduidige benadering. Dit vraagt wat van huisartsen en natuurlijk ook van POH somatiek, de POH-GGZ, Physician Assistent, Verpleegkundig Specialist en assistenten. Dat betekent investeren in teamwork en aandacht voor de bedrijfscultuur, open communicatie en het maken van teamafspraken over de gekozen werkwijze. De rol van een huisarts-praktijkhouder en de praktijkmanager is hierin erg belangrijk.

Klik hier om de inspiratiesheet over deze module te downloaden.

Wat vraagt deze module van je praktijk?

PoZoB biedt ondersteuning in de vorm van teamcoaching. De coaching gaat uit van de visie Positieve Gezondheid en het Japanse concept Ikigai wat betekent ‘een reden voor je bestaan’. Samen met de huisarts en het team zal de coach (tevens praktiserend huisarts) kijken naar de mogelijkheden, synergie, en naar stimulerende, sterke maar ook belemmerende factoren in de onderlinge samenwerking. De coach zal het team onder andere ondersteunen bij het benoemen van sterke punten en verbeterpunten en helpen deze te realiseren.

Ook nuttig bij bredere samenwerking

In het kader van de regioprestatie zijn er vaak al diverse samenwerkingsverbanden en overlegmomenten met tal van stakeholders Het ‘spinnenweb Positieve Gezondheid’ kun je in de praktijk gebruiken om elkaars taal te leren spreken van en de samenwerkingsrelaties te versterken of optimaliseren.

Ondersteuning

Deze module wordt ondersteund door Elly Vogelzang. Elly is huisarts en heeft haar praktijk Coaching, Advies en Waarneming.

Klik hier voor de presentatie over samenwerken in de praktijk, gepresenteerd tijdens de PoZoB Academy.

Neem voor meer informatie contact op met je relatiemanager

Anke van Hout: a.vanhout@pozob.nl / 06-46200138
Jolanda Cornelis: j.cornelis@pozob.nl / 06-52005967
Yolanda Kollee y.kollee@pozob.nl 06-82565557

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?