Tel. 040 - 230 69 20

Praktijkondersteuning

Streef je ernaar om de zorg voor patiënten met een chronische, psychische of ouderdomsaandoening te verbeteren? Zou je hen meer tijd en aandacht willen geven? Taken willen delegeren om de werkdruk te verminderen? Met praktijkondersteuning van PoZoB ligt dit binnen handbereik. Bijna 7 van de 10 huisartsenpraktijken werken al met praktijkondersteuning. Onze 200 POH’ers ondersteunen circa 230 huisartsen in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg.

Ontzorging huisartsen leidt tot betere patiëntenzorg

De POH’er coördineert en bewaakt de multidisciplinaire zorg rondom patiënten met een chronische aandoening. Functioneren ketenpartners naar behoren? Neemt de patiënt actief deel? De POH’er brengt specialistische kennis, besteedt tijd aan patiënten en ontlast jou van medisch-inhoudelijke taken. Tot de werkzaamheden behoren adviseren, voorlichten en controles uitvoeren.

Algemene en gespecialiseerde praktijkondersteuners

De POH’er is een praktijkverpleegkundige op HBO-niveau. Zij/hij is in dienst van PoZoB en werkt voor één of meerdere huisarts(en). We onderscheiden algemene en gespecialiseerde POH’ers. Algemene POH’ers zijn:

  • praktijkondersteuner Somatiek;
  • praktijkondersteuner GGZ ;
  • praktijkondersteuner Ouderenzorg.

Iedere huisartsengroep beschikt naast de algemene POH’er over een praktijkondersteuner met specialisatie longverpleegkunde, diabetesverpleegkunde of cardiovasculair verpleegkunde.

Voordelen van praktijkondersteuning

  • optimale uitvoering van zorgprogramma’s;
  • een toenemende patiënttevredenheid;
  • verbeterde patiëntenzorg door specialistische kennis;
  • administratieve ondersteuning rondom zorgprogramma’s;
  • lagere werkdruk door delegatie medisch-inhoudelijke taken.

Starten met praktijkondersteuning

Heb je interesse in praktijkondersteuning? Bel 040 – 230 69 20 of mail info@pozob.nl. Wij informeren je graag over een lidmaatschap van PoZoB.

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?