Tel. 040 - 230 69 20

Zorginnovatie

Vooruitgang in de zorg vereist ontwikkeling. PoZoB stippelt daarom actief nieuwe behandelingen en leefstijlprogramma’s uit. Na introductie bij een beperkt aantal huisartsen en uitgebreide testen, volgt eventuele opname in een zorgprogramma. Naast projecten voert PoZoB wetenschappelijk onderzoek uit. Via onze zorgprogramma’s verzamelen wij waardevolle gegevens. Onderzoekers van de vakgroep medische psychologie van de Universiteit van Tilburg analyseren deze gegevens om onderzoeksvragen te beantwoorden en zorgprogramma’s aan te passen.

Lopende projecten/onderzoeken

 • Eerstelijn Plus
  Patienten hoeven in bepaalde gevallen niet meer naar het ziekenhuis. De specialist komt (digitaal of fysiek) in de huisartsenpraktijk.
 • PerfectSamen
  Met het project PerfectSamen wil PoZoB de samenwerking tussen zorgverleners verbeteren. Het gaat om die zorgverleners die een rol spelen bij het voorschrijven (huisarts en specialist) en overhandigen (apotheker en ziekenhuisapotheker) van medicijnen aan de patiënt.
 • Slimmer met Zorg
  In de regio Eindhoven werken de zorggroepen PoZoB, DOH en SGE, patiëntenbelangenorganisatie Zorgbelang Brabant en zorgverzekeraars CZ en Coöperatie VGZ op een unieke manier samen. Deze organisaties proberen onder de noemer ‘Slimmer met Zorg’  de kwaliteit van zorg te verbeteren en tegelijkertijd de kosten van de zorg te verlagen.
 • Zorg op Maat
  Optimale kwaliteit van leven voor mensen met een chronische aandoening.

Bekijk de afgeronde projecten

Meer informatie

Wenst u meer informatie over de lopende en/of afgeronde projecten en onderzoeken? Bel 040 – 230 69 20 of mail info@pozob.nl. Wij informeren u graag.

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?