Tel. 040 - 230 69 20

Samenwerken & partners

PoZoB is onafhankelijk, maar werkt niet alleen. Zonder vruchtbare samenwerking met partners is ons streven naar zorgverbetering een verloren zaak. Alleen samen kunnen we verschil maken. Door kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en afspraken te maken over personeel, ontwikkeling, opleiding, financiën en technologie. Door onze krachten te bundelen vergroten we de kans op succesvolle zorgverbetering voor patiënten met een chronische aandoening aanzienlijk.

Samenwerking met andere zorgverleners

Op het gebied van zorgprogramma’s werken wij samen met andere zorgverleners:

 • huisartsen
 • praktijkondersteuners
 • diabetesverpleegkundigen
 • longverpleegkundigen
 • geriatisch verpleegkundigen
 • apothekers
 • diëtisten
 • psychologen
 • psychiaters
 • fysiotherapeuten
 • podotherapeuten
 • pedicures
 • oogartsen
 • verslavingsconsulenten
 • internisten
 • cardiologen
 • diagnostische centra
 • stichting SineFuma
 • thuiszorg
 • mantelzorg
 • ZuidZorg
 • GOW de Kempen
 • specialisten ouderengeneeskunde
 • internisten ouderengeneeskunde
 • geriaters
 • ergotherapeuten
 • logopedisten

Meer informatie over het aansluiten van nieuwe ketenpartners? Klik hier.

Samenwerking met zorgverzekeraars

Op het gebied van zorgprogramma’s werken wij samen met verschillende zorgverzekeraars:

 • CZ (preferente zorgverzekeraar)
 • VGZ (preferente zorgverzekeraar)
 • Achmea / Menzis / Multizorg / Zorg & Zekerheid / DSW / Stad Holland

Samenwerking met gemeenten en partners sociaal domein

Op het gebied van preventie en/of de gemeentelijke preventieakkoorden werken wij samen. Heeft u een mooi initiatief dat past binnen ons kader dan denken we graag mee naar de mogelijkheden tot samenwerking.

Visie en kaders t.b.v. regionale samenwerking

Om patiënten te kunnen verwijzen naar passend aanbod op leefstijl of welzijn, is het van belang dat de huisartsen en praktijkondersteuners het lokale aanbod kennen en waar mogelijk de samenwerking aangaan. Inzicht in het gemeentelijke preventieakkoord en aanhaken bij de initiatieven ondersteunt het terugdringen van roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik.

De eerstelijnszorg geeft leefstijl een belangrijke plaats in de zorg voor (chronische) patiënten. Huisartspraktijken richten zich op geïndiceerde preventie en zorg gerelateerde preventie (Zorgverzekeringswet). Maar ook gemeenten richten zich op collectieve preventie: alle burgers gezond houden (Wet publieke gezondheid).

Vanuit het Nationaal Preventieakkoord worden (samenwerkende) gemeenten gestimuleerd om een lokale of regionale aanpak op preventie op te stellen en worden lopende preventieprojecten gestimuleerd en verbeterd. Voor gemeenten is een dergelijk preventieakkoord dé kans om zich meer in te zetten voor gezondheidspreventie. De gemeente of regio bepaalt zelf welke problematiek centraal staat: de lokale behoefte is vaak leidend.

PoZoB heeft voor alle regio’s de preventieakkoorden, per regio zijn ze ook terug te vinden op de site van de VNG.

Samenwerking met onderzoekspartners

Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek werken wij samen met onderzoekers van:

 • CoRPS (Tilburg University)
 • Universiteit Twente
 • Universiteit Utrecht
 • UMC Radboud
 • Diagnostiek voor U (Eindhoven)

Samenwerking met zorg- en patiëntengroepen

Op het gebied van de ontwikkeling van zorgprogramma´s en regioprojecten werken we met:

 • zorggroep De Ondernemende Huisartsen (DOH);
 • zorggroep Stichting Gezondheidscentrum Eindhoven (SGE);
 • patiëntenvereniging Zorgbelang.

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?