Tel. 040 - 230 69 20

Samenwerken & partners

PoZoB is onafhankelijk, maar werkt niet alleen. Zonder vruchtbare samenwerking met partners is ons streven naar zorgverbetering een verloren zaak. Alleen samen kunnen we verschil maken. Door kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en afspraken te maken over personeel, ontwikkeling, opleiding, financiën en technologie. Door onze krachten te bundelen vergroten we de kans op succesvolle zorgverbetering voor patiënten met een chronische aandoening aanzienlijk.

Samenwerking met andere zorgverleners

Op het gebied van zorgprogramma’s werken wij samen met andere zorgverleners:

 • huisartsen
 • praktijkondersteuners
 • diabetesverpleegkundigen
 • longverpleegkundigen
 • geriatisch verpleegkundigen
 • apothekers
 • diëtisten
 • psychologen
 • psychiaters
 • fysiotherapeuten
 • podotherapeuten
 • pedicures
 • oogartsen
 • verslavingsconsulenten
 • internisten
 • cardiologen
 • diagnostische centra
 • stichting SineFuma
 • thuiszorg
 • mantelzorg
 • ZuidZorg
 • GOW de Kempen
 • specialisten ouderengeneeskunde
 • internisten ouderengeneeskunde
 • geriaters
 • ergotherapeuten
 • logopedisten

Meer informatie over het aansluiten van nieuwe ketenpartners? Klik hier.

Samenwerking met zorgverzekeraars

Op het gebied van zorgprogramma’s werken wij samen met verschillende zorgverzekeraars:

 • CZ (preferente zorgverzekeraar)
 • VGZ (preferente zorgverzekeraar)
 • Achmea / Menzis / Multizorg / Zorg & Zekerheid / DSW / Stad Holland

Samenwerking met gemeenten en partners sociaal domein

Op het gebied van preventie en/of de gemeentelijke preventieakkoorden werken wij samen. Heeft u een mooi initiatief dat past binnen ons kader dan denken we graag mee naar de mogelijkheden tot samenwerking.

Visie en kaders t.b.v. regionale samenwerking

Samenwerking met onderzoekspartners

Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek werken wij samen met onderzoekers van:

 • CoRPS (Tilburg University)
 • Universiteit Twente
 • Universiteit Utrecht
 • UMC Radboud
 • Diagnostiek voor U (Eindhoven)

Samenwerking met zorg- en patiëntengroepen

Op het gebied van de ontwikkeling van zorgprogramma´s en regioprojecten werken we met:

 • zorggroep De Ondernemende Huisartsen (DOH);
 • zorggroep Stichting Gezondheidscentrum Eindhoven (SGE);
 • patiëntenvereniging Zorgbelang.

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?