Tel. 040 - 230 69 20

Keer Diabetes2 Om

In 6 maanden naar meer energie en minder medicatie

Wat levert het op?

Voor de patiënt:
Zie afbeelding.

Voor de praktijk:

 • Minder consulten bij de praktijkondersteuner tijdens het programma
 • Na medicatie afbouw minder consulten nodig
 • Zelfmanagement van patiënten wordt sterk vergroot
 • De consulten worden veel leuker

Wat vraagt het van je praktijk?

 • Bespreek met je patiënt de mogelijkheid om deel te nemen aan ‘Keer Diabetes2 Om’
 • Wil je je patiënt doorverwijzen? Verwijs dan voor het inschrijfformulier naar
  www.keerdiabetesom.nl
 • De huisarts blijft hoofdbehandelaar en tekent, tijdens een consult,
  het inschrijfformulier voor goedkeuring deelname
 • De praktijkondersteuner geeft info door m.b.t. de medicatie en contactgegevens van
  de praktijk. Bij deelnemers met zwaardere medicatie is er vooraf telefonisch overleg
  tussen Keer Diabetes2 Om en de praktijkondersteuner
 • Na het programma overlegt de praktijkondersteuner met de patiënt over een
  vermindering van het aantal controles, van 4 keer per jaar naar 1 tot 2 keer per jaar
 • Wil je een groep patiënten tegelijkertijd op de hoogte brengen?
  Neem dan contact op met de diabetes verpleegkundige van jullie cluster

Aanvullende informatie

Klik hier voor de presentatie van Leefstijlinterventies gepresenteerd tijdens de PoZoB Academy.

Neem voor meer informatie contact op met je relatiemanager

Anke van Hout: a.vanhout@pozob.nl / 06-46200138
Jolanda Cornelis: j.cornelis@pozob.nl / 06-52005967
Nathalie Gauthier: n.gauthier@pozob.nl / 06-10963764

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?