Tel. 040 - 230 69 20

“Mensen voelen zich echt gelukkiger”

Manda van de Ven

Manda van de Ven, huisarts bij huisartsenpraktijk van Kerkhoven en van de Ven, heeft al de nodige ervaring opgedaan met Persoonsgerichte Zorg. Ze omschrijft het als een uitdagende zoektocht die positieve ervaringen met zich mee brengt.

 

Manda: “Zo’n tien jaar geleden wilden we als team binnen onze huisartsenpraktijk graag onze patiënten meer centraal stellen. Hoe? Dat wisten we nog niet. Wel wilden we het breder trekken. We zagen en zien Persoonsgerichte Zorg als een goede manier om dit op te pakken. We zijn er ook van overtuigd dat leefstijl leidt tot minder ziekte en zorg. Samen met de andere huisartsenpraktijken in Maarheeze en de middenstand in de gemeente, bespraken we hoe we samen een verandering in gedrag teweeg konden brengen. In dat traject besloten we als praktijk om los te laten dat we elk kwartaal onze patiënten op controle vragen. We vroegen om een ander gedrag van de patiënt. Naar onze overtuiging is het voor een leefstijlcoach makkelijker om doelstellingen te behalen met de patiënt. Dat kan samen met andere patiënten in een groep of individueel. Daar werd enthousiast op gereageerd. Het was wonderlijk en heel fijn om te merken dat deze behoefte er was en dat het op deze manier van twee kanten werkte. Mensen voelen zich echt gelukkiger.”

 

De huisarts vervolgt: “Het leefstijlprogramma hielp ons om breder te kijken naar onze praktijk. We moeten ook op een andere manier zorg leveren. Anders lopen we echt vast. Dat is een mooie uitdaging. We komen nu tot een individueel zorgplan en bieden vooral begeleiding en coaching. We krijgen daar hele goede reacties op terug. Mensen voelen zich geen patiënt meer. En: die positieve gedachte werkt door binnen de gezinnen van deze mensen.”

 

Als praktijk wilden Manda en haar collega’s alles centraal organiseren rondom de mens. “Daarin blijven we door ontwikkelen. eHealth is daar een mooi voorbeeld van.” Door patiënten -die zelf hun zorg kunnen en willen managen- optimaal te ondersteunen via eHealth is er volgens Manda meer ruimte om patiënten -die meer begeleiding nodig hebben- vaker te zien. “Deze digitale zorgverlening biedt volop mogelijkheden om informatie digitaal te verzamelen, uit te wisselen, te gebruiken en communiceren. Je merkt dat patiënten die het zelfzorgplatform gebruiken beter voorbereid op het consult komen. Daarin kunnen we het dan hebben over dingen die de patiënt belangrijk vindt.”

 

eHealth omvat onder meer e-consults, zelfzorg platforms voor patiënten, zelfzorgmodules voor mensen met een chronische aandoening en apps en wearables voor patiënten.

 

Niet elke ‘oplossing’ blijkt overigens te werken. “We dachten zo’n acht jaar geleden dat videoconsult een goede optie zou zijn voor de patiënt en ons als medisch team. Maar niemand maakte gebruik van. We hebben het weer los gelaten. Het was niet het goede moment. Misschien dat mensen er nu meer open voor zouden staan. We hebben geleerd dat het belangrijk is om eerst te onderzoeken waar mensen behoeften aan hebben. En goed te communiceren hoe het werkt.” Manda heeft nog een tip: “Je bent geneigd om enquêtes af te nemen waarin je mensen bevraagt om daar vandaan de kwaliteit te verbeteren. We hebben gemerkt dat je ook tijdens je consult je patiënten individueel om feedback kunt vragen. Dat levert veel meer op.”

 

De komende tijd willen Manda en haar team samen met de collega’s in de eerste en tweede lijn verder onderzoeken wat ze voor chronische patiënten kunnen betekenen. “Je kunt het alleen samen bedenken en invullen”, benadrukt Manda. “Ik weet zeker dat er nog zoveel meer mogelijk is. Er is volop ‘techniek’ beschikbaar waar je gebruik van kunt maken. Door Lean te werken -en het proces goed in te richten- kunnen wij zoveel mogelijk tijd besteden aan ons primaire proces: de zorg voor onze patiënt. Mensen vinden het bovendien leuk en het motiveert ook de zorgverleners.”

 

De tips van Manda voor collega-zorgverleners:

  • Sta open voor verandering. Het levert je zoveel op.
  • Start alleen als je er met het hele team achter staat. Het lukt alleen als je het samen doet.
  • Start met duidelijke doelstellingen en een kleine groep. Het resultaat maakt mensen enthousiast om de volgende stappen te zetten.
  • Laat patiënten zelf hun doelen stellen. Denk met ze mee, vanuit hun eigen welzijn. Stel ze open vragen.
  • Zorg voor een goede praktijkorganisatie, dan kan persoonsgerichte zorg ook meer tot bloei komen.
  • Blijf onderzoeken en door-ontwikkelen. Er blijven zich steeds kansen voordoen om de volgende stap te zetten. Het is nooit ‘af’.

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?