Tel. 040 - 230 69 20

E-health van Minddistrict op maat

Online zelfhulp, coaching en behandeling

Waarom belangrijk voor persoonsgerichte zorg?

Zelfhulp en online begeleiding, coaching en behandeling past helemaal in deze tijd. De patiënt krijgt meer zelfregie en de praktijk meer mogelijkheden om de zorg op maat te maken voor de patiënt.

Wat vraagt het van je patiënt?

Jij bepaalt of het past bij een patiënt. Vervolgens introduceer je de manier van werken en geef je de patiënt de folder mee waarmee een account kan worden aangemaakt. De patiënt moet beschikken over een computer en/of smartphone en internetvaardigheden.

Wat vraagt het van je praktijk?

E-health van Minddistrict wordt al ingezet bij PoZoB praktijken voor patiënten die kampen met psychische problematiek. Geïnteresseerd in e-health op maat? Laat het je relatiemanager weten.

Financiering voor de accounts komt uit het zorgprogramma GGZ.

Op de afbeelding rechts zie je hoe het werkproces eruit ziet.
Zelfstandig (geel) – Coaching (groen) – Begeleiding (blauw) - Behandeling (rood)

Meer informatie?

Jeroen van de Nieuwenhof

Stafmedewerker Zorg GGZ

06-46811935
j.vandenieuwenhof@pozob.nl

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?