Tel. 040 - 230 69 20

Deze 7 zorgverbeteringen delen we graag met jou

1 juni 2017

In de verantwoording van de zorgprogramma’s lees je alles over onze inspanningen om de zorg te verbeteren. Zo verantwoorden wij ons richting zorgverzekeraars en maatschappij. We hebben de zeven belangrijkste voor je op een rijtje gezet.

1. Mensen met psychische klachten tevreden over GGZ zorg

Het overgrote deel van patiënten in het zorgprogramma GGZ is (erg) tevreden over de zorg, net als in voorafgaande jaren. Over enkele aspecten is 10% van de patiënten (erg) ontevreden. Dit biedt ons kansen voor verdere zorgverbetering. De resultaten (uit de Verantwoording zorgprogramma GGZ PoZoB 2016)  tonen aan dat vraaggestuurde en klachtgerichte zorg met goede resultaten mogelijk is – in tegenstelling tot de klassieke aanbod- en diagnosegerichte zorg.

2.  Intensieve samenwerking Máxima Medisch Centrum

We zijn trots dat we samen met het MMC werken aan een gezamenlijk zorgpad Astma/COPD en Diabetes Mellitus. Met de cardiologen in de regio is de intentie uitgesproken om door te ontwikkelen op thema’s als hartrevalidatie, acuut coronair syndroom, atriumfibrilleren, hartfalen en perifeer arterieel vaatlijden. Zo zorgen we samen voor zinnige en zuinige zorg op de juiste plek.

3.  Steeds meer patiënten goed ingesteld op bloeddruk

In vergelijking met de vorige jaren heeft de trend zich voortgezet dat steeds meer patiënten goed zijn ingesteld op de bloeddruk. Bij 66,8% van de mensen met DM2 (ten opzichte van 65,6% in 2015) is de bloeddruk goed gereguleerd, waarbij van een goed gereguleerde bloeddruk wordt gesproken bij een systolische bloeddruk (SBD) ? 140mm Hg. Ook bij het zorgprogramma CVR zien we een positieve trend.

4.  PoZoB scoort op alle indicatoren beter dan gemiddeld

Overall scoort PoZoB op alle indicatoren beter dan gemiddeld (Uit: Landelijke Benchmark Ineen, 2016). Een opvallende trendbreuk is het percentage patiënten met een goed ingesteld LDL-cholesterol. Dat is iets gezakt ten opzichte van vorig jaar, maar landelijk nog steeds goed te noemen. De verschuiving van zorg vanuit de tweede naar de eerstelijn bij patiënten met een ziekte aan het hart (cardiovasculaire ziekte) is voor het derde jaar op rij fors.

5.  Aantal rokers en longaanvallen daalt

Bij de zorgprogramma’s Astma en COPD valt op dat er beduidend minder mensen rookten en longaanvallen (exacerbaties) doormaakten in vergelijking met de vorige jaren. Dit komt mede door het project ‘Recept voor stoppen met roken’. Het aantal mensen dat geen longaanvallen had is gestegen van 80.6 % (2015) naar 82,8 % (2016), deze percentages hebben betrekking op een populatie van 2105 mensen met COPD.

6. Continue verbetering van kwaliteit met hulp van de kwaliteitscyclus

Dagelijks zetten onze huisartsen en praktijkondersteuners zich in om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Om de kwaliteit van zorg ook zichtbaar en bespreekbaar te maken is de kwaliteitscyclus in het leven geroepen. In het jaargesprek met de huisarts wordt aan de hand van deze cyclus spiegelinformatie besproken en een kwaliteitsverbeterplan opgesteld.

De focus ligt op het verminderen van de praktijkvariatie (het verminderen van verschillen in zorg). Na elk kwartaal wordt vastgesteld hoe de indicatoren van individuele huisartsenpraktijken zich verhouden tot het kwaliteitskader huisartsenpraktijken. Minder presterende praktijken worden begeleid en er wordt gebruik gemaakt van best practices. De eerste voorzichtige positieve resultaten zijn geboekt in het verminderen van de praktijkvariatie.

7. Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen volop in ontwikkeling

Meer dan de helft van onze praktijken werken met het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen. Het aflopen jaar is deze trend stijgende. Het regionaal project Transferzorg is gestart met drie zorggroepen (DSP: DOH, SGE en PoZoB) en drie ziekenhuizen. Samen gaan we voor een warme overdracht van de huisarts naar het ziekenhuis en weer terug naar huis met goede nazorg.

Met het onderzoek SELFIE2020 onderzoeken we de meerwaarde van het zorgprogramma ten opzichte van reguliere zorg. Het onderzoek is voorbereid en start dit jaar onder leiding van de Erasmus Universiteit.

Meer informatie?

Wil je meer lezen over onze inspanningen om de zorg te verbeteren? Alle cijfers en resultaten lees je terug in onze Verantwoording zorgprogramma’s somatiek PoZoB 2016 in de Verantwoording zorgprogramma GGZ PoZoB 2016.  Of download de samenvatting: Samenvatting verantwoording zorgprogramma GGZ_PoZoB2016 en Samenvatting verantwoording PoZoB somatiek 2016.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?