Tel. 040 - 230 69 20

Zorgbrug ZO!

Zorgbrug ZO! maakt vanaf begin 2019 onderdeel uit van het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen.

Zorgbrug ZO!

Als een kwetsbare oudere wordt opgenomen in een ziekenhuis kan dat een grote  impact hebben. De kans op complicaties, zoals ondervoeding, delier, doorligwonden, bijwerkingen van medicatie of een val is groot. Dat gaat vaak gepaard met blijvend functieverlies.

Met de inzet van Zorgbrug ZO! willen we bereiken dt de patiënt met zomin mogelijk functieverlies naar huis kan. Dat patiënt en mantelzorger tevreden zijn over de gecoördineerde overdracht tussen huisartsenpraktijk en ziekenhuis en de minder stressvolle overgang naar huis.

Als een zeer kwetsbare oudere in het ziekenhuis wordt opgenomen is het van belang dat betrokken professionals over de informatie beschikken die in de eerste lijn is verzameld, zoals het zorgplan. Zorgbrug ZO! zorgt hiervoor. Bij opname wordt het ziekenhuis geïnformeerd en start de transferzorg van huis naar ziekenhuis.

In het ziekenhuis wordt de patiënt door het geriatrieteam begeleid. De casemanager in de eerstelijn houdt contact met de casemanager (van het geriatrieteam) in de tweedelijn. Voorafgaand aan ontslag hebben zij onderling contact en wordt er gezorgd voor een warme overdracht naar huis. Eenmaal thuis volgt er een huisbezoek binnen 2 werkdagen door de casemanager eerstelijn.

Voor wie is Zorgbrug ZO!
Voor de meest kwetsbare ouderen uit het Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen.

Regionale samenwerking
Zorgbrug ZO! is vanuit de regionale samenwerking tussen DOH, SGE en PoZoB ontwikkeld. In Zorgbrug ZO! wordt samengewerkt met het Catharina Ziekenhuis, St. Anna Ziekenhuis, St. Jans Gasthuis en het Maxima Medisch Centrum.

Vanaf 2019 wordt de zorgbrug uitgebreid met de geriatrische revalidatieafdelingen van de regionale verpleeghuizen. Ruim 20% van de patiënten gaat na ontslag uit het ziekenhuis naar de geriatrische verpleegafdeling van een verpleeghuis.

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?