Tel. 040 - 230 69 20

SELFIE2020


Het regionale zorgprogramma Kwetsbare Ouderen is één van de drie Nederlandse projecten dat in het Europese project SELFIE* is opgenomen.  Het zorgprogramma wordt gezien als één van de veelbelovende Nederlandse voorbeeldprojecten voor integrale zorg bij kwetsbare ouderen/multi-morbiditeit. En daar zijn we best trots op!

Wat houdt het onderzoek in?

Bij patiënten in het onderzoek wordt door de onderzoekers van het Erasmus in één jaar drie keer een vragenlijst afgenomen, via een huisbezoek of telefonisch. Uiteraard kan de mantelzorger aanwezig zijn tijdens dit gesprek. Dit gebeurt bij patiënten in het zorgprogramma én bij patiënten die reguliere zorg ontvangen buiten het zorgprogramma. De gegevens die worden verzameld met de vragenlijsten worden gekoppeld aan data uit Care2U/HIS en van de zorgverzekeraar. Deze data wordt vervolgens met elkaar vergeleken en gewogen.

Waarom deelnemen aan het onderzoek?

De resultaten van het onderzoek dragen bij aan het verbeteren van de zorg voor kwetsbare ouderen. Het onderzoek wordt zo opgezet dat zowel positieve als negatieve uitkomsten mogelijk zijn en we veel kunnen leren om de zorg te verbeteren of bij te stellen. Een belangrijk onderzoek dus!

Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek

Deelname aan het SELFIE onderzoek draagt bij aan een uitgebreid wetenschappelijke onderzoek, evaluatie en analyse, ook met andere (Europese) succesprojecten. Dat kunnen we goed gebruiken bij de ontwikkeling en verdere implementatie van het zorgprogramma. En het is een geweldig compliment voor alle inspanning in de huisartsenpraktijk en van het netwerk!

Meer informatie?

Neem gerust eens een kijkje op http://www.selfie2020.eu/.

*SELFIE is ‘An EU-funded Horizon2020 project Developing and Comparing New Models for Safe and Efficient Prevention-oriented Health and Care Systems.’

 

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?