Tel. 040 - 230 69 20

Categorie: Huisartsen scholingen

Scholing Spirometrie, maandag 18 september 2023, Huisartsen

29 november 2022

Dit is een vernieuwde versie van de scholing “spirometrie”, waarbij naast de uitvoering van de spirometrie ook de interpretatie (adhv ROER) en het vervolg beleid aan bod komen aan de hand van casuïstiek.
De scholing kan facultatief door iedere POH /HA gevolgd worden, echter voor zelf blazende- en/of zelf beoordelende huisartsenpraktijken die geen CASPIR-cursus gevolgd hebben, is dit een verplichte scholing welke 1x per 3 jaar gevolgd dient te worden.
De scholing is voor huisartsen en POH geaccrediteerd met 3 punten.
LET OP: om in aanmerking te komen voor de accreditatiepunten dient iedere deelnemer uiterlijk 1 maand na de scholing een casus aangeleverd te hebben welke beoordeeld is volgens de ROER en het vervolg beleid daarbij aan te geven. Hier krijgt u een terug koppeling over.
De scholing wordt gegeven door een staf-kaderarts Astma/COPD en een stafmedewerker / consulente vanuit DSP.
Deze scholing on-line volgen via zoom of teams kan wel maar wordt afgeraden. Mocht je dit willen geef dit dan naast aanmelding apart door aan scholing@pozob.nl
binnenkomst met broodjes 17:30

Save the date! Leerbijeenkomst ZorgbrugZO! St. Jans Gasthuis, maandag 27 maart 2023, Huisartsen

29 november 2022

Leerbijeenkomst voor huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten werkzaam met het zorgprogramma kwetsbare ouderen in adherentiegebied St. Jans Gasthuis.

DM scholing: ‘insulinebehandeling in de huisartsenpraktijk – de basis’, donderdag 22 juni 2023, Huisartsen

29 november 2022

Deze scholing is bestemd voor nieuwe POH en Huisartsen
Een herhaling is niet verplicht. Accreditatiepunten 2.
Docent: stafmedewerker zorg DM

Basisscholing Kwetsbare ouderen maandag 3 april 2023, Huisartsen

29 november 2022

Huisartsen en POH die starten met het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen krijgen in een gezamenlijke avondscholing uitleg. Accreditatiepunten: 3.

Basisscholing Kwetsbare ouderen maandag 9 oktober 2023, Huisartsen

29 november 2022

Huisartsen en POH die starten met het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen krijgen in een gezamenlijke avondscholing uitleg. Accreditatiepunten: 3.

Webinar VIPLive – Werken met VIPLive om inzicht te krijgen in mijn praktijk en samenwerken, dinsdag 13 december 2022, Huisartsen en POHs en POH)

29 november 2022

Uitleg over rapportages, dashboarding, samenwerken en declareren

Leergang Consultvoering Positieve Gezondheid donderdagen 19/01, 02/03, 25/05 2023, huisartsen

29 november 2022

De leergang Positieve Gezondheid is een vrijwillig scholingstraject voor huisartsen en ervaren praktijkondersteuners Somatiek in het kader van het programma Persoonsgerichte Zorg.
Ook POH GGZ zijn welkom, maar houd de agenda in de gaten want we organiseren voor hen (waarschijnlijk) ook een aparte training.

Accreditatie: 6 punten
Maximaal 12 deelnemers (POH en huisartsen)

Inhoud
Positieve Gezondheid hebben we als PoZoB als kernvisie omarmt en ligt ten grondslag aan de wijze waarop wij gezondheid benaderen en zorg verlenen.
Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.
Positieve Gezondheid is uitgewerkt in 6 dimensies voor een bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.
Meer info over Positieve Gezondheid lees je op www.iph.nl.

Basisscholing Kwetsbare ouderen woensdag 18 januari 2023, Huisartsen

29 november 2022

Huisartsen en POH die starten met het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen krijgen in een gezamenlijke avondscholing uitleg. Accreditatiepunten: 3.

Keer Diabetes2 Om in het basispakket + aanmelden infobijeenkomst, donderdag 12 januari 2023, POH en Huisartsen

29 november 2022

Belangrijk nieuws! Per 1 januari 2023 zit het leefstijlprogramma Keer Diabetes2 Om van stichting Voeding Leeft in het basispakket.

Vanaf dat moment kan het programma aan een nog bredere groep diabetes type 2 patiënten aangeboden worden in onze regio zoals mensen met pre-diabetes of diabetes type 2 zonder medicatie. Om jou hier meer over te vertellen organiseert DSP in samenwerking met Keer Diabetes2 Om een infobijeenkomst.

Keer Diabetes2 Om in het basispakket + aanmelden infobijeenkomst woensdag 25 januari 2023, POH en Huisartsen

29 november 2022

Belangrijk nieuws! Per 1 januari 2023 zit het leefstijlprogramma Keer Diabetes2 Om van stichting Voeding Leeft in het basispakket.

Vanaf dat moment kan het programma aan een nog bredere groep diabetes type 2 patiënten aangeboden worden in onze regio zoals mensen met pre-diabetes of diabetes type 2 zonder medicatie. Om jou hier meer over te vertellen organiseert DSP in samenwerking met Keer Diabetes2 Om een infobijeenkomst.

Blijf op de hoogte

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?