Tel. 040 - 230 69 20

Categorie: Huisartsen scholingen

Online nascholing: afbouwen medicatie bij (kwetsbare) ouderen maandag 12 juni 2023, Huisartsen

11 mei 2023

De behandeling bij mensen met verhoogde glucosewaarden, verhoogde bloeddruk en cholesterol is de laatste jaren sterk verbeterd. Het nastreven van scherpe streefwaarden heeft ook nadelen, in de vorm van klachten bij overbehandeling. Ook zijn de streefwaarden bij patiënten ouder dan 70 jaar vaak anders dan bij patiënten onder deze leeftijd. Overbehandeling bij ouderen en zeker bij kwetsbare ouderen kan ernstige gevolgen hebben, zoals wegrakingen bij een hypoglykemie en duizeligheid en vallen bij een te scherpe instelling van de bloeddruk.

Deze online nascholing is facultatief. Deze scholing komt in aanmerking voor 2 accreditatiepunten.

Leergang Consultvoering Positieve Gezondheid, donderdagen 08/06, 31/08, 09/11 2023, Huisartsen

11 mei 2023

De leergang Positieve Gezondheid is een vrijwillig scholingstraject voor huisartsen en ervaren praktijkondersteuners Somatiek en GGZ in het kader van het programma Persoonsgerichte Zorg.

Accreditatie: 6 punten
Maximaal 12 deelnemers (POH en huisartsen)

Inhoud
Positieve Gezondheid hebben we als PoZoB als kernvisie omarmt en ligt ten grondslag aan de wijze waarop wij gezondheid benaderen en zorg verlenen.
Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.
Positieve Gezondheid is uitgewerkt in 6 dimensies voor een bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.
Meer info over Positieve Gezondheid lees je op www.iph.nl.

Positieve Gezondheid LHV, 01/06, 15/06, 29/06, 2023, Huisartsen

11 mei 2023

Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk
Positieve Gezondheid vergroot het werkplezier in de praktijk. Het werkelijke contact van mens tot mens geeft het gevoel betekenisvol bezig te zijn. In deze module doet u als zorgprofessional ervaring op in het werken met het concept
Positieve Gezondheid. U ontwikkelt uw eigen stijl om Positieve Gezondheid een plek te geven in uw dagelijkse praktijk.

Webinar VIPLive – Spreekuur.nl, 5 juni 2023, Huisartsen en POH

11 mei 2023

Bij deze de registratielink voor het webinar van spreekuur.nl: https://viplive.webinargeek.com/spreekuur-nl

Webinar VIPLive – Spreekuur.nl 7 juni 2023, Huisartsen en POH

11 mei 2023

Bij deze de registratielink voor het webinar van spreekuur.nl: https://viplive.webinargeek.com/spreekuur-nl

Blijf op de hoogte

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?