Tel. 040 - 230 69 20

Consultvoering Positieve Gezondheid

Patiënten vinden betekenisvol leven belangrijk

Waarom belangrijk voor persoonsgerichte zorg?

Je leert het concept Positieve Gezondheid en het bijpassende instrument - het Spinnenweb - in je consulten toe te passen. Je krijgt daardoor beter inzicht in het verhaal van de patiënt: de persoon achter de ziekte of klacht. Hierdoor is er beter contact en meer verbinding met de patiënt.

Je ervaart minder werkdruk door meer achterover te leunen en de bal bij de patiënt te leggen. En door minder te focussen op problemen en klachten en meer op wat nog wel kan. Door samen tot de kern te komen en minder aan symptoombestrijding te doen, ervaar je meer voldoening.

Machteld Huber is voormalig huisarts en grondlegger van Positieve Gezondheid en vertelt in deze e-learning wat het inhoud.

Wat vraagt het van je patiënt?

De test Mijn Positieve Gezondheid – ook wel bekend als het Spinnenweb - invullen en meenemen naar het consult of vooraf toesturen. Dit kan zowel digitaal als op papier. En er zijn versies voor volwassenen, kinderen, jongeren en laaggeletterden.

De bereidheid van zes patiënten om met jou gedurende de leergang het ‘andere gesprek’ te voeren en hier een opname voor trainingsdoeleinden van te laten maken. In dat gesprek staat niet de ziekte maar het welzijn van de persoon centraal. Hoe staat de patiënt ervoor op de 6 dimensies van Positieve Gezondheid?

Wat houdt de leergang in?

De leergang is praktisch ingestoken: toepassen van Positieve Gezondheid in de praktijk en daar weer van leren door zelfreflectie en feedback in de coaching. Om je voor te bereiden is er een startworkshop. Ter afsluiting van de leergang delen we ervaringen in een verdiepingssessie met de andere deelnemers en verdiepen we op thema’s die in de coaching naar voren zijn gekomen.

Inschrijven voor deze leergang kan via de scholingspagina van PoZoBnet.

Ondersteuning

  1. Intake- en evaluatiegesprek met de deelnemers van jouw praktijk aan het programma
  2. Persoonsgerichte Zorg
  3. Poster, patiëntenfolder en wachtkamerfilmpje
  4. Spinnenweb-tools: boekje met scheurvellen en toegang tot de diverse digitale en papieren versies van de tool (voor volwassenen, kinderen, jongeren)
  5. Accreditatie wordt aangevraagd

Aanvullende informatie

Neem voor meer informatie contact op met je relatiemanager

Anke van Hout: a.vanhout@pozob.nl / 06-46200138
Jolanda Cornelis: j.cornelis@pozob.nl / 06-52005967
Nathalie Gauthier: n.gauthier@pozob.nl / 06-10963764

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?