Tel. 040 - 230 69 20

Beperkte gezondheidsvaardigheden en consultvoering

Handvatten om patiënten met lage gezondheidsvaardigheden in beweging te krijgen

Wat draagt het bij?

  • Terugdringen van gezondheidsverschillen
  • De behoefte van patiënten zijn beter in beeld
  • Patiënten voelen zich beter gehoord, zijn meer veranderbereid en zijn beter in staat adviezen op te volgen
  • Meer voldoening van je werk door betere verbinding en samenwerking met patiënten waar de communicatie nu moeizaam mee verloopt

Wat houdt de leergang in?

  • Startbijeenkomst (3 uur) met maximaal 12 deelnemers door Pharos
  • Toepassen van de in de startbijeenkomst behandelde aanpak in consulten bij minimaal 6 zelf te selecteren patiënten
  • Voeren van 2 feedbackgesprekken met een coach

Inschrijven voor deze leergang kan via de scholingspagina van PoZoBnet.

Aanvullende informatie

Klik hier voor de presentatie van Beperkte Gezondheidvaardigheden gepresenteerd tijdens de PoZoB Academy.

Neem voor meer informatie contact op met je relatiemanager

Anke van Hout: a.vanhout@pozob.nl / 06-46200138
Jolanda Cornelis: j.cornelis@pozob.nl / 06-52005967
Nathalie Gauthier: n.gauthier@pozob.nl / 06-10963764

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?