Tel. 040 - 230 69 20

Gun de patiënt een individueel zorgplan

‘En ervaar de energie en kracht die het geeft’, aldus Sadiya Schepens. Sadiya is 12,5 jaar praktijkondersteuner en nu werkzaam bij huisartsen P.J. Meurs en L. Klinkers in Soerendonk. Sinds de eerste keer dat het individueel zorgplan in Care2U is ondergebracht, ongeveer 3 jaar geleden, werkt zij er mee. Inmiddels hebben alle  patiënten met diabetes een individueel zorgplan. Sadiya: ‘Het individueel zorgplan is een vaststaand gegeven binnen mijn spreekuur’.

Patiënten beseffen dat ze zelf aan hun eigen gezondheid kunnen werken

De meesten zijn dan ook  positief over het individueel zorgplan. In het prille begin waren er wel patiënten wantrouwend of zelfs angstig. Ze zagen het als een soort van contract. Patiënten dachten dat ze dingen moesten doen, dat ze ergens aan vast zaten en waren bang dat iets niet zou lukken. ‘Schrijf maar niet op’, zeiden ze dan. Sadiya: ‘In het begin ben je allebei nog zoekende. De ene patiënt begrijpt het hele plan en snapt wat er verwacht wordt en pikt dit snel op. De ander heeft wat meer tijd nodig om het te begrijpen en er open voor te staan. Veelal zitten mensen nog vast in het ‘diagnose-recept’ model. Langzaam begon het besef te komen dat mensen zelf veel kunnen doen om aan de eigen gezondheid te werken’. Voor mij was het ook een uitdaging om steeds op maat de juiste zorg te kunnen bieden. Ik probeer altijd wederzijds begrip te creëren en ga op zoek naar een modus van waaruit we samen kijken hoe het verder kan.

Door het individueel zorgplan lever ik meer kwaliteit

Sadiya: ‘Dat ervaar ik zo. Ik kan het niet hard maken met cijfers of aantallen, maar ik merk het ook aan mijn patiënten. De gesprekken zijn diepgaander . Voordat ik met het individueel zorgplan werkte sloot ik ook al aan bij de behoefte van de patiënt. Dit werd alleen niet op gezette tijden geëvalueerd. Nu heb je steeds die reminder, je kijkt continu terug. Wat hebben we besproken, wat is er afgesproken. Dat terugkijken en evalueren  zorgt ervoor dat ik minder snel afdwaal maar ook echt kritisch kijk naar wat er in de patiënt omgaat. De patiënt ervaart ook, nog explicieter, dat zijn eigen wens (het geformuleerde doel en de daarbij behorende acties) bepalend is geworden voor het werken aan de gezondheid.

Een beetje los laten mag

Sadiya; ‘Ik ben er van overtuigd dat als je patiënten zelf laat bedenken waar ze aan willen werken de kans van slagen groter is. Dat is in de kern wat we doen met het individueel zorgplan. Ik denk ook dat je het mensen moet gunnen. Gun het de patiënt om deze zorg te krijgen. Als ik bedenk hoe mensen er op reageren, hoe ze het ontvangen en hoe ze er mee bezig zijn dan zie ik dat patiënten daar zelf van groeien. Je merkt hoeveel kracht iemand  zelf heeft om bij te dragen aan zijn eigen gezondheid. Laat de patiënt in zijn eigen kracht, probeer niet continu de controle te hebben, een beetje los laten mag’.

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?