Tel. 040 - 230 69 20

Individueel zorgplan

Wat is het precies?

Het Individueel Zorgplan is een (communicatie)middel waarmee de patiënt zelf zijn gezondheidsdoel kan bepalen en zo door zelfmanagement meer grip krijgt op het bereiken van dit doel. De patiënt stelt samen met de praktijkondersteuner of huisarts het Individueel Zorgplan op, met bijbehorend activiteitenplan en evaluatiemomenten . Het streven is dat op termijn alle patiënten die in een zorgprogramma zijn opgenomen een IZP hebben.

Het Individueel Zorgplan is er voor patienten met diabetes, (verhoogd risico op) hart-en vaatziekten-, Astma of COPD-, kwetsbare ouderen en mensen die bij de POH-GGZ in behandeling zijn.

Waarom is het noodzakelijk?

Het door de patiënt nemen van eigen verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid door zelfmanagement, past bij de huidige maatschappelijke opvattingen waarin de eigen rol van het individu meer centraal komt te staan. Het programma Zorg op Maat sluit goed aan bij deze nieuwe visie op zorgverlening.

Het Individueel Zorgplan is onderdeel van Zorg op Maat en bevordert bij de patiënt:

  • een actieve rol bij zijn/haar zorgproces
  • zelfmanagement
  • de kwaliteit van leven

Welke rol speelt PoZoB hierbij?

Als onderdeel van het programma Zorg op Maat, implementeert PoZoB bij haar zorgprogramma´s het doelgericht gebruik van het Individueel Zorgplan met persoonlijke streefwaarden en zelfmanagement. De praktijken worden door een coach zorgvuldig begeleid op het niveau van invoering, het gebruik van het individueel zorgplan en de consultvoering. De praktijk bepaalt hierbij het tempo.

Waar staan we op dit moment?

PoZoB heeft voor de implementatie van het IZP vier jaar uitgetrokken. Alle praktijken zijn bezocht door een IZP-coach. Na vier jaar heeft 79% van de patiënten een Individueel Zorgplan. Binnen de verschillende zorgprogramma’s hebben diabetespatiënten het vaakst een IZP (90%). De minste? Dat zijn GGZ-patiënten die daarnaast niet nog in een somatisch zorgprogramma zitten (9%).

Zagen we dat in het begin dat alleen een doel werd ingevuld, nu is 74% van de IZP’s  ook genoteerd welke acties worden ondernomen om het doel te behalen. Dit kan erop wijzen dat er in de consulten meer aandacht is voor het bespreken van het plan van aanpak om het doel te behalen. Het gebruik van individueel zorgplan is nu standaard zorg geworden.

Uit onderzoek is gebleken dat 76% van de patiënten er voor kiest zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid. 61% ziet voldoende resultaten van hun zelfzorg inspanning. Aandachtspunt is dat nog niet alle patiënten weten dat ze een individueel zorgplan hebben.

Eén van de oplossingen hiervoor is dat de patiënt digitaal toegang heeft tot zijn individueel zorgplan.  Steeds meer praktijken maken gebruik van MijnGezondheidsPlatform. Hierin is onder andere het individueel zorgplan digitaal beschikbaar voor de patiënt.

Waar willen we over 5 jaar staan?

Als gevolg van de nieuwe visie op zorgverlening , is een nieuwe manier van werken in de praktijk ontstaan. Er is Zorg op Maat. Samen met de patiënt stelt de praktijkondersteuner / huisarts een plan met concrete doelstellingen op, samen nemen ze beslissingen met als gevolg dat de patiënt steeds meer regie over zijn gezondheid krijgt. Daardoor zal de zorg beter aansluiten op het leven van de patiënt. En is er meer voldoening bij zowel zorgvrager als zorgverlener.

Anderen over…

Wilt u meer weten over het IZP? Neem dan contact op met Corinne Stoop (projectmanager) via c.stoop@pozob.nl

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?