Tel. 040 - 230 69 20

Mijn GezondheidsPlatform

Wat is het precies?

Mijn GezondheidsPlatform (MGP) is een online hulpmiddel dat de patiënt kan helpen om grip te houden op zijn/haar gezondheid. Behandelaars begeleiden hen daar bij. Mijn GezondheidsPlatform biedt de verschillende functionaliteiten om zelfmanagement te bevorderen, zoals educatie, digitale coaches, toegang tot medische informatie en activatie door middel van consultvoorbereiding.

MGP is geschikt voor alle zorgprogramma-patiënten (diabetes, astma/COPD, CVRM). Uit de pilot, die van 2012 – 2015 in acht huisartspraktijken van PoZoB heeft gelopen, is gebleken dat de meeste gebruikers van MGP met (pre) pensioen zijn. De gemiddelde leeftijd van de deelnemende patiënten was 62 jaar.

Waarom is het noodzakelijk?

Het door de patiënt nemen van eigen verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid door zelfmanagement, past bij de huidige maatschappelijke opvattingen waarin de eigen rol van het individu meer centraal komt te staan. Zorg op Maat sluit goed aan bij deze nieuwe visie op zorgverlening.

Mijn GezondheidsPlatform is onderdeel van het programma Zorg op Maat en ondersteunt de patiënt in zelfmanagement. Zo werken we samen aan gezondheid en maken we goede en duurzame zorg ook in de toekomst mogelijk.

Welke rol speelt PoZoB hierbij?

Als onderdeel van het programma Zorg op Maat implementeert PoZoB bij haar zorgprogramma´s het doelgericht gebruik van Mijn GezondheidsPlatform. Praktijken worden door een coach begeleid en vindt plaats op het niveau van invoering, het gebruik van MGP en de consultvoering. De praktijk bepaalt hierbij het tempo.

Waar staan we op dit moment?

De uitrol van Mijn GezondheidsPlatform is gestart in het 2e kwartaal van 2016. Om die implementatie zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we bij een aantal pilot praktijken al ervaringen op gedaan en hebben we nauw contact met onze samenwerkingspartners. Medicinfo (leverancier van het portaal), Care2U (ketenondersteuningssysteem) en de Universiteit Twente (onderzoek).

Waar willen we over 5 jaar staan?

Als gevolg van de nieuwe visie op zorgverlening , is een nieuwe manier van werken in de praktijk ontstaan. Er is Zorg op Maat.. Samen met de patiënt wordt een plan met concrete doelstellingen opgesteld, er worden samen beslissingen genomen en de patiënt krijgt steeds meer regie over zijn gezondheid. Op deze manier sluit de zorg beter aan op het leven van de patiënt, waardoor er meer voldoening is bij zorgvrager en zorgverlener.

Anderen over…

Zowel behandelaars als patiënten zijn enthousiast over Mijn GezondheidsPlatform. Op de site van Mijn GezondheidPlatform vindt u enkele ervaringen van patiënten en behandelaars.

Wil je meer weten over MGP? Kijk dan op Mijn GezondheidsPlatform.

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?