Tel. 040 - 230 69 20

De meeste huisartsen en praktijkondersteuners zijn gemotiveerd om aan kwaliteit te werken

9 november 2017

Als zorggroep vergelijken wij de prestaties van huisartsen onderling in de zorg voor een aantal chronische aandoeningen aan de hand van kwaliteitsindicatoren. Deze indicatoren zijn afgeleid van NHG-richtlijnen. De spiegelinformatie wordt met huisartsen besproken met als doel een individueel verbeterplan op te stellen. Hoewel de huisartsen bij PoZoB gemiddeld steeds beter presteren op de kwaliteitsindicatoren, is de praktijkvariatie groot. Zo is er een groep huisartsen die structureel laag presteert, maar ook een groep van best practices die zich ieder jaar verbetert. De huisartsen van PoZoB hebben minimale normen voor verantwoorde chronische zorg vastgesteld. PoZoB zet intensieve en niet-vrijblijvende ondersteuning in bij huisartsen die structureel onder deze minimale normen presteren. De ondersteuning richt zich vaak op praktijkorganisatie, deskundigheidsbevordering en commitment aan de doelstelling van de organisatie. De eerste resultaten van deze ondersteuning zijn positief. Binnen de zorggroep is er draagvlak om de gehanteerde werkwijze door te ontwikkelen. De meeste huisartsen en praktijkondersteuners zijn gemotiveerd om aan kwaliteit te werken.

Meer over dit onderwerp lees je in  het artikel: Verminderen van praktijkvariatie in de eerstelijn Willems et al 2017 Huisarts en Wetenschap dat deze week in Huisarts en Wetenschap is gepubliceerd.

Auteurs: Nout Willems, zorgprogramma manager, Arnold Romeijnders, medisch directeur en Geert Smits, stafarts (allen PoZoB).

Bron: Huisarts en Wetenschap, november 2017.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?