Tel. 040 - 230 69 20

Zorg op Maat

Gemiddeld is iemand zo´n 5000 uur per jaar wakker. Een chronisch zieke, heeft daarvan maximaal 12 uur contact met zijn zorgverlener. Die overige uren is hij dus op zichzelf aangewezen. Een beetje hulp daarbij kan geen kwaad. Noem het zelfmanagement. Zelfhulp. Wat dan ook. Maar ´zelf´ betekent niet dat chronisch zieken alles alleen moeten doen. Integendeel. Laten we ze helpen!

Zorg op Maat is hierbij onmisbaar. De eigen rol van het individu komt steeds meer centraal te staan en de patiënt neemt steeds vaker zelf verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid. Deze nieuwe visie op zorgverlening ondersteunt PoZoB van harte. Daarom implementeren we binnen onze huisartsenpraktijken de projecten Individueel Zorgplan, Mijn GezondheidsPlatform en Zelfhulp. Deze 3 zorgen er mede voor dat goede zorg in de toekomst gewaarborgd is.

Individueel Zorgplan

Het Individueel Zorgplan is een (communicatie)middel waarmee de patiënt zelf zijn gezondheidsdoel kan bepalen en zo door zelfmanagement meer grip krijgt op het bereiken van dit doel. De patiënt stelt samen met de praktijkondersteuner of huisarts het Individueel Zorgplan op, met bijbehorend activiteitenplan en evaluatiemomenten, . Het streven is dat op termijn alle patiënten die in een zorgprogramma zijn opgenomen een IZP hebben. Hierdoor bevordert bij de patiënt:

  1. de actieve rol bij zijn/haar zorgproces
  2. zelfmanagement
  3. de kwaliteit van leven

Meer weten?

Mijn GezondheidsPlatform (MGP)

Mijn GezondheidsPlatform (MGP) is een online hulpmiddel dat de patiënt kan helpen om grip te houden op zijn/haar gezondheid. Behandelaars begeleiden hen daar bij. Mijn GezondheidsPlatform biedt de verschillende functionaliteiten om zelfmanagement te bevorderen, zoals educatie, digitale coaches, toegang tot medische informatie en activatie door middel van consultvoorbereiding. Zo werken we samen aan gezondheid doordat…

  • zelfmanagement bevordert (het om kunnen gaan met (verhoogd risico op) de chronische aandoening en meer regie over de eigen gezondheid)
  • de kwaliteit van gezondheid verbetert
  • de zorgverlener een coachende rol krijgt
  • er minder face-to-face consulten nodig zijn

Meer weten?

Zelfhulp

Zelfhulp is het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten om zo op een positieve manier van elkaar te leren. Door te praten met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt, kom je veel sneller tot oplossingen voor je eigen probleem. Deze vorm van zorg, ook wel informele zorg genoemd, past binnen de visie van PoZoB op zorgverlening.

Informele zorg met lotgenotencontacten is niet nieuw. Wel wordt het steeds belangrijker door de toenemende druk op de huisartsenzorg, en patiënten die meer eigen regie en verantwoordelijkheid nemen. Deze vorm van zorg, ook wel informele zorg genoemd, past binnen de visie van PoZoB op zorgverlening.

Meer weten?

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?