Tel. 040 - 230 69 20

Categorie: Praktijkondersteuners scholingen

Reanimatietraining maandag 19 juni 2023, POH

26 maart 2023

De opzet van deze training is opgesplitst in een theoriemodule, via e-learning, en het praktijkdeel.
Je mag hiervoor 3 uur (indien nodig; gaat wel af van de scholingsuren) voor de theorie module en 1,15 voor het praktijk deel declareren.

Reanimatietraining maandag 3 juli 2023, POH

26 maart 2023

De opzet van deze training is opgesplitst in een theoriemodule, via e-learning, en het praktijkdeel.
Je mag hiervoor 3 uur (indien nodig; gaat wel af van de scholingsuren) voor de theorie module en 1,15 voor het praktijk deel declareren.

Reanimatietraining donderdag 7 september 2023, POH

26 maart 2023

De opzet van deze training is opgesplitst in een theoriemodule, via e-learning, en het praktijkdeel.
Je mag hiervoor 3 uur (indien nodig; gaat wel af van de scholingsuren) voor de theorie module en 1,15 voor het praktijk deel declareren.

Reanimatietraining dinsdag 7 november 2023, POH

26 maart 2023

De opzet van deze training is opgesplitst in een theoriemodule, via e-learning, en het praktijkdeel. Je mag hiervoor 3 uur (indien nodig; gaat wel af van de scholingsuren) voor de theoriemodule en 1,15 voor het praktijkdeel declareren.

MijnGezondheid.net tips en trucs training, dinsdag 13 juni 2023, POH

26 maart 2023

Tijdens de training krijgt u in het algemeen, maar ook per online dienst praktische tips en een knoppentraining om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van het patiëntenportaal MijnGezondheid.net. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen aan PharmaPartners en om ervaringen te delen.

MijnGezondheid.net tips en trucs training, donderdag 5 oktober 2023, POH

26 maart 2023

Tijdens de training krijgt u in het algemeen, maar ook per online dienst praktische tips en een knoppentraining om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van het patiëntenportaal MijnGezondheid.net. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen aan PharmaPartners en om ervaringen te delen.

Reanimatietraining donderdag 6 april 2023, POH

26 maart 2023

De opzet van deze training is opgesplitst in een theoriemodule, via e-learning, en het praktijkdeel.
Je mag hiervoor 3 uur (indien nodig, gaat wel af van de scholingsuren) voor de theorie module en 1,15 voor het praktijk deel declareren.

Leergang Consultvoering Positieve Gezondheid, donderdagen 08/06, 31/08, 09/11 2023, POH

26 maart 2023

De leergang Positieve Gezondheid is een vrijwillig scholingstraject voor huisartsen en ervaren praktijkondersteuners Somatiek en GGZ in het kader van het programma Persoonsgerichte Zorg.

Accreditatie: 6 punten
Maximaal 12 deelnemers (POH en huisartsen)

Inhoud
Positieve Gezondheid hebben we als PoZoB als kernvisie omarmt en ligt ten grondslag aan de wijze waarop wij gezondheid benaderen en zorg verlenen.
Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.
Positieve Gezondheid is uitgewerkt in 6 dimensies voor een bredere kijk op gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.
Meer info over Positieve Gezondheid lees je op www.iph.nl.

Medicom tips en trucs training, dinsdag 4 april 2023, POH

26 maart 2023

Tijdens de training krijgt u praktische tips en een knoppentraining om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van het HIS Medicom. Voorafgaand aan de training kunt u via een formulier (zie onderstaande link) laten weten over welke onderwerpen u meer informatie wilt. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen aan PharmaPartners en om ervaringen te delen.

Medicom tips en trucs training, donderdag 25 mei 2023, POH

26 maart 2023

Tijdens de training krijgt u praktische tips en een knoppentraining om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van het HIS Medicom. Voorafgaand aan de training kunt u via een formulier (zie onderstaande link) laten weten over welke onderwerpen u meer informatie wilt. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen aan PharmaPartners en om ervaringen te delen.

Blijf op de hoogte

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?