Tel. 040 - 230 69 20

Focus/spiegelgesprek met patiënten

Behoeften van patiënten laten meewegen in ambities

Waar draagt het aan bij?

 • De praktijk krijgt zicht in de behoeften van patiënten. Deze is door de NPA gelijkgesteld aan het meten van patiënttevredenheid, waardoor het ook bij praktijkaccreditatie gebruikt mag worden.
 • Zorg en service wordt patiëntgerichter. Denk aan projecten voor inrichting, organisatie of kwaliteit van zorg, onderzoek, onderwijs, beleid en innovaties.
 • Patiënten ervaren meer betrokkenheid en passende zorg en service.

(Bron: Patiëntenfederatie NL)
(Bron: Athena Instituut VU Amsterdam)
(Bron: Movisie)

Wat vraagt het van je patiënt?

 • Deelname aan bijeenkomsten
 • Motivatie om ervaringen te delen
 • Voorbereiding op bijeenkomsten
 • Openheid en bereidheid tot reflectie

Wat vraagt het van je praktijk?

 • Duidelijke doelstelling
 • Duurzame inbedding van de resultaten in de praktijk
 • Investering in een duurzame relatie met je patiënten
 • Openheid en bereidheid tot reflectie
 • Afspraken over evaluatie en vervolg
 • Afstemming over te gebruiken input (NPA, PREM+ of andere)
 • Oproepen van patiënten voor deelname en daarbij zorgen voor een goede afspiegeling van je praktijkpopulatie

Ondersteuning

 • Intakegesprek met de relatiemanager en programmamanager Persoonsgerichte Zorg
 • PoZoB levert een gespreksleider voor de bijeenkomst
 • PoZoB helpt bij het werven van patiënten
 • PoZoB begeleidt de sessie en werkt de sessie uit
 • Samen met de relatiemanager evalueren hoe de uitkomsten passen binnen het praktijkontwikkelplan

Of doet u het liever zelf?

Organiseer een inloopavond in je praktijk voor je patiënten. Kies een dialoogvorm om in gesprek te gaan met je patiënten.

Neem voor meer informatie contact op met je relatiemanager

Anke van Hout: a.vanhout@pozob.nl / 06-46200138
Jolanda Cornelis: j.cornelis@pozob.nl / 06-52005967
Nathalie Gauthier: n.gauthier@pozob.nl / 06-10963764

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?