Tel. 040 - 230 69 20

Persoonsgericht (jaar)gesprek Chronische Zorg

Minder protocollair, meer persoonlijke context

Wat vraagt het van je patiënt?

Consultvoering met behulp van de gesprekskaart van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF)

Wat houdt de leergang in?

Verdiepen in motiverende gespreksvoering met mensen met een chronische aandoening om betekenisvolle doelen te bereiken. En om te stimuleren dat ze zelf meer regie gaan nemen. Hiervoor zetten we ervaren trainer/coach Hans van der Veen in. Daarnaast leren de deelnemers werken met de NDF hulpmiddelen om de persoonsgerichte insteek van de gesprekken te stimuleren.

 • Startbijeenkomst (3 uur) met maximaal 12 deelnemers:
  - Verdiepen in motiverende gespreksvoering
  - Stimuleren van (digitale) zelfzorg
  - Gebruik van de NDF gesprekskaart en spreekkamerkaart
  - Gebruik IZP in het kader van persoonsgerichte zorg
 • Oefenen met persoonsgerichte zorg in consulten bij minimaal 6 zelf te selecteren mensen met een chronische aandoening
 • Voeren van 2 feedbackgesprekken met een coach
 • Verdiepingssessie (2 uur)

Inschrijven voor deze leergang kan via de scholingspagina van PoZoBnet.

Contactgegevens

Trainer Hans van der Veen

Hans verzorgt deze training. Velen zullen Hans wellicht nog kennen van de POH-opleiding van Fontys Hogescholen.

Relatiemanagers

Anke van Hout: a.vanhout@pozob.nl / 06-46200138
Jolanda Cornelis: j.cornelis@pozob.nl / 06-52005967
Nathalie Gauthier: n.gauthier@pozob.nl / 06-10963764

Hans van der Veen

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?