Tel. 040 - 230 69 20

Advance Care Planning

Bespreken en vastleggen wensen laatste levensfase

Waar draag het aan bij voor de zorgverlener?

 • Een samen vastgesteld behandeldoel welke richting geeft aan beslissingen over zorg en behandelingen in de laatste levensfase
 • Betere kwaliteit van zorg en daarmee betere kwaliteit van leven en sterven
 • Minder crisissituaties, overbodige diagnostiek en ziekenhuisopnames
 • Overlijden op plaats van voorkeur
 • Anticiperen op toekomstige wilsonbekwaamheid
 • Minder angst, depressie en symptomen
 • Meer gevoel van veiligheid en controle
 • Betere rouwverwerking voor de nabestaanden

Wat vraagt het van je praktijk?

 • Richt een Palliatief Toets Overleg in (2 uur)
 • Maak het onderwerp bespreekbaar met je patiënten door te vragen of ze nagedacht hebben over hun wensen. (Verwijs hierbij naar informatiefilmpjes of geef materiaal mee)
 • Afstemming tussen huisarts en praktijkondersteuner

Contactgegevens relatiemanagers

Anke van Hout: a.vanhout@pozob.nl / 06-46200138
Jolanda Cornelis: j.cornelis@pozob.nl / 06-52005967
Yolanda Kollee: y.kollee@pozob.nll / 06-82565557

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?